Ny regel om färre omlån för material som levereras till specialläsesalen

Datum publicerat

I specialläsesalen kan Nationalbibliotekets kunder studera bibliotekets äldsta och mest unika material. Material som bör hanteras försiktigt, som handskrifter, kartor och material ur nationalsamlingen och specialsamlingarna, levereras till specialläsesalen. 

Vissa begränsningar gäller för reservationer och användning av material i specialläsesalen. Tidigare har det gått att förnya lån som levereras till specialläsesalen 50 gånger. Från och med torsdag 2.3.2023 begränsar Nationalbiblioteket det maximala antalet omlån till tre (3) gånger, vilket innebär en sammanlagd lånetid på fyra månader. Begränsningarna införs för att säkra de ömtåliga samlingarnas säkerhet, vilket är en av våra lagstadgade uppgifter.

Vi önskar att våra kunder endast beställer den mängd material som de behöver till specialläsesalen. Materialen bör reserveras och beställas på förhand, enklast görs detta via Nationalbibliotekets söktjänst.  

Beställningar levereras till specialläsesalen enligt följande tidtabell:  

  •     material ur specialsamlingarna och handskriftssamlingarna levereras följande dag innan kl. 11
  •     material ur nationalsamlingen levereras inom två vardagar innan kl. 11
  •     kartor och småtryck levereras inom 3 vardagar.   

Från och med torsdag 2.3.2023 gäller den nya begränsade omlånerätten för alla lån, även material som lånats tidigare.

Nationalbibliotekets söktjänst
Anvisning till besök av specialläsesal
Regler för specialläsesalen