Ny e-materialsanskaffning: Samlingen Medieval Latin Database

Datum publicerat
Bild
Mirabile – Digital Archives for Medieval Culture

Medieval Latin Database är en samling som består av flera olika bibliografier och som tillhandahåller källor för medeltidsforskning: om litteratur och bokhistoria, personer som nedtecknat och översatt texter samt kulturer och bibliotek.

Samlingen har publicerats av det internationella sällskapet för forskning i medeltida latinspråkig kultur, S.I.S.M.E.L. (Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino), grundad i Italien. Samlingen uppdateras och förvaltas i Mirabile, en tjänst för elektroniskt material om medeltida kultur.

Utöver de fem material som är öppna för alla omfattar samlingen Medieval Latin Database också de sju material som anskaffats nu:

  • MEL – Medioevo latino. A Bibliographical Bulletin of European Culture from Boethius to Erasmus (VI to XV Century): en etablerad källa för medeltida forskning; en bred bibliografi över Europas kultur från 500-talet till 1400-talet.
  • BISLAM – Bibliotheca Scriptorum Latinorum Medii Recentiorisque Aevi: en omfattande bio-bibliografisk förteckning över personer som nedtecknade på latin eller översatte till latin, från medeltiden till år 1536.
  • CALMA – Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi: en bio-bibliografisk förteckning över författare från 500-talet till 1500-talet, inklusive bibliografier över deras verk.
  • MEM – Medioevo musicale. Mediaeval Music Bibliographical Bulletin: bibliografi över musikkulturen från 400-talet till 1400-talet.
  • RICABIM – Repertorio di Inventari e Cataloghi delle Biblioteche Medievali, di area latina, dall'Alto Medioevo sino al 1520: En förteckning över bibliotek i den italienska regionen från medeltiden till 1520-talet.
  • CANTICUM – Repertorio dei codici che tramandano commenti al Cantico dei Cantici: en bibliografi över kommentarer på Sångernas sång som inkluderats i sällsynta källor.
  • MADOC – Manuscripta doctrinalia (sec. XIII-XV): källor om den filosofiska och rättsliga kulturens utveckling under 1200–1400-talen.

En länk till samlingen finns i Nationalbibliotekets söktjänst

I Mirabile-tjänsten finns utöver Medieval Latin Database också öppna samlingar, nämligen Romance Database över medeltida romansk litteraturforskning och samlingen för hagiografisk forskning, Hagiographic Database, med totalt åtta material.

Användning av det anskaffade materialet utgår från IP-identifikation, så enskilda användare behöver inte logga in separat för sig i tjänsten. För att komma till avancerad sökning ska du först välja önskad samling på första sidan vid Database.
Tilläggsuppgifter om materialsamlingarna och sökanvisningar finns här:
http://www.mirabileweb.it/ > Help.

Materialet är tillgängligt i Helsingfors universitets nät och universitetets forskare, studerande och personal kan därför använda det på distans. Övriga besökare, som inte är forskare eller studerande vid Helsingfors universitet, når materialet via de bibliotekskiosker som finns i Nationalbiblioteket och Helsingfors universitets bibliotek, när biblioteken öppnat igen. Inget tillstånd eller användarnamn krävs. Om du vill ta del av materialet via din egen dator kan du göra det på plats i något av biblioteken. Då behöver du användarkoder till HUPnet, som du får i kundtjänsten.

Användarvillkor för elektroniskt material

Ge gärna respons: kk-palvelu@helsinki.fi

Författare