Ny bok om Max Jakobsons bibliotek

Boken Max Jakobsonin kirjasto – kokoajansa näköinen lanseras i Kupolsalen i Nationalbiblioteket (Unionsgatan 36, Helsingfors) onsdagen den 13 juni 2018 vid en tillställning som börjar kl. 12. Tillställningen är öppen för allmänheten.

Professor Seppo Hentiläs bok Max Jakobsonin kirjasto – kokoajansa näköinen (Nationalbiblioteket 2018) tecknar utifrån Jakobsons boksamling ett porträtt av en av de internationellt mest kända finländska diplomaterna. Samlingen är speciellt intressant eftersom Jakobson inte var någon bibliofil: biblioteket växte fram i takt med de böcker som han behövde i sitt arbete. Böckerna var hans arbetsredskap.

Genom att analysera samlingen närmar Hentilä sig Jakobson som läsare och användare av litteratur. Hentilä fördjupar sin undersökning genom att även inkludera Jakobsons egna skriftliga produktion. Utöver en levnadsteckning över Jakobson som läsare ger boken även sina läsare en biografi över honom som författare samt mera generellt en överblick över hur en intellektuell som Jakobson med många internationella kontakter använder litteratur i sitt arbete.

I boken tecknas en helhetsbild av Jakobsons samling, dess uppbyggnad och innehåll. Inledningsvis beskrivs vilka biblioteksklassers verk Jakobson innehade och sedan redogörs det för sådana böcker och författare som var viktiga för honom. Layouten till det 157 sidor långa verket, som publiceras av Nationalbiblioteket, har gjorts av Maara Kinnermä, och de många bokfotografierna i verket är tagna av Niilo Hassi. Boken publiceras både i tryckt version och som en e-bok som är fritt tillgänglig på nätet.

Minister Max Jakobsons (1923–2013) dotter Linda Jakobson donerade 2014 sin fars litterära kvarlåtenskap till Nationalbiblioteket och Riksarkivet. Samlingen omfattar cirka 90 hyllmeter och innehåller över 2 300 band med fokus på i synnerhet samhällsvetenskaper, politik, statsvetenskap och historia. Största delen av böckerna kommer att ingå i Nationalbibliotekets allmänt tillgängliga samlingar och kunna lånas fritt.

 

Ytterligare information:

Överbibliotekarie Kai Ekholm, kai.ekholm@helsinki.fi, 040 587 70 23

Professor Seppo Hentilä, seppo.hentila@helsinki.fi