Nu kan du ladda ned mer material med digi.kansalliskirjasto.fi:s nedladdningsverktyg

Datum publicerat

Webbtjänsten digi.kansalliskirjasto.fi:s nedladdningsverktyg låter användare ladda ned tidningar, tidskrifter, småtryck, böcker, manuskript och noter vars innehåll anses vara huvudsakligen befriat från upphovsrättsskydd. Det nedladdningsbara urvalet utökas nu med material utgivet till och med 1911.

Digi.kansalliskirjasto.fi:s urval av nedladdningsbara tidskrifter och småtryck utökas varje år med nytt material, allt efter att det anses befriat från upphovsrättsskydd. År 2021 var årsgränsen för nedladdningsbart material 1910, nu går det att ladda ner tidskrifter och småtryck utgivna till och med slutet av år 1911. I början av år 2023 utökas materialet igen med tidskrifter och småtryck utgivna till och med år 1912.

För tidningars del går det att ladda ner material som utkommit till och med 1918. Övriga materialtyper kan laddas ned i enlighet med deras metadata om upphovsrätt. För dessa varierar tidsgränsen från fall till fall.

Det nedladdningsbara materialet passar exempelvis för vetenskaplig forskning, men också släktforskare kan ha nytta av nedladdningsverktyget, till exempel för massökningar som avgränsas till en ort eller ett namn. Verktyget ger användaren möjlighet att ladda ned ett intressant material till sin dator och studera det i lugn och ro, också utan att vara uppkopplad till nätet.

Nedladdningsverktyget använder sig av sökningar som görs i digi.kansalliskirjasto.fi. Användaren kan välja om textmaterialet ska laddas ned som ALTO- eller textfil och om sidbilderna i materialet ska laddas i jpg- eller pdf-format.

Verktyget finns att hämta på adressen https://digi.kansalliskirjasto.fi/opendata/submit (öppnas i ny flik) och hos Software Center vid Helsingfors universitet.

Testa de nya egenskaperna i förväg

Nedladdningsverktyget får också nya egenskaper för granskning av material. Dessa blir tillgängliga för allmänheten i början av hösten.

Om du vill pröva, testa och ge respons på nedladdningsverktygets nya egenskaper redan nu ber vi dig kontakta erno.liukkonen@helsinki.fi. Vi skickar anvisningar för testning och respons åt dig per e-post och du kan också få distansstöd under testningsperioden. Tidigare erfarenhet av nedladdningsverktyget är inte nödvändig men det är till fördel om du är van att använda av tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi. Din respons hjälper oss att förbättra verktygets egenskaper och lägga till nya funktionaliteter.

Digi.kansalliskirjasto.fi:s nedladdningsverktyg har utvecklats som en del av projektet Digitalt öppet minne (DAM). Projektet finansieras genom europeiska regionala utvecklingsfondens program Hävkraft från EU 2014–2020.

Tilläggsinformation:

Erno Liukkonen

erno.liukkonen@helsinki.fi

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo