Nationalbibliotekets webbsidor förnyas

Datum publicerat

Under våren har vi förnyat och uppdaterat våra webbsidor. Målet är att erbjuda besökarna en webbplats som är ännu mer användarorienterad och enkel att använda, så att ärenden kan skötas smidigt.   

Nationalbibliotekets hemsida

Ny hemsida på Nationalbibliotekets webbplats.

Sidorna grundstruktur är oförändrad, men utseendet har förnyats. De främsta målen var att garantera webbplatsens tekniska funktion och öka tillgängligheten. Vår förhoppning är att de förnyade sidorna ska betjäna användarna ännu bättre än förut, både funktionellt och innehållsmässigt.   

Det förnyade webbplatsen är mer användarvänlig och vägledande, bl.a. har sökfunktionerna fått tydligare namn. Nationalbibliotekets tjänster finns i tjänstesökningen och Nationalbibliotekets unika samlingar finns i samlingssökningen. 

Webbplatsen Kansalliskirjasto.fi presenterar Nationalbibliotekets tjänster, samlingar, organisation, verksamhet och kontaktuppgifter på tre språk: finska, svenska och engelska. Den ger aktuell information på tre språk och vägleder användaren bland material och tjänster. 

Webbplatsens utveckling fortsätter efter publiceringen och målet är att göra den ännu tillgängligare och mer användarvänlig utifrån kundernas feedback. 

Förnyelsen har genomförts i samarbete med bibliotekets och Wunder oy:s experter. 

Ge feedback på våra nya sidor genom att besvara en kort enkät