Nationalbibliotekets tjänst Digi har redan mer än 10 miljoner sidor material

Datum publicerat
Nationalbiblioteket har digitaliserat mer än 10 miljoner sidor tidningar, tidskrifter och småtryck, och de finns tillgängliga på digi.kansalliskirjasto.fi.

Tjänsten har cirka 4 miljoner sidor tidningar och 6 miljoner sidor tidskrifter. I Digi hittar man Finlands äldsta tidningar ända från 1771 framåt. Av upphovsrättsliga skäl är endast tidningar fram till 1910 fritt tillgängliga. Nyare årgångar är tillgängliga på friexemplarsbibliotek runt om i landet.

Av de småtryck som Nationalbiblioteket digitaliserat finns en del i Digi och en del i tjänsten Doria.

Vid Nationalbibliotekets digitaliserings- och konserveringstjänst i S:t Michel digitaliserar man för närvarande tidningar fram till 1920 och tidskrifter fram till 1944.

Materialen finns på

http://digi.kansalliskirjasto.fi/?language=sv

https://www.finna.fi/Content/about?lng=sv

www.doria.fi

Ytterligare information:

Direktör Pirjo Karppinen, Nationalbiblioteket, Digitaliserings- och konserveringstjänsten

pirjo.karppinen (at) helsinki.fi, tfn 050 318 2320

Författare