Nationalbibliotekets notsamling söker sig ut på webben

Datum publicerat
Den äldre delen i Nationalbibliotekets notsamling består av cirka 30 000 publicerade nothäften från åren 1801−1976. De är huvudsakligen i gott skick och samlingen är nationellt betydelsefull. Förutom musikhistoria anknyter nothäftena bland annat till litteraturens, bildkonstens, teaterns och förlagsverksamhetens historia.
Bild
Sångstycken ur Kung Carls jagt : Duettino ; Kuplett ; Duett / musik af F. Pacius ; text af Z. Topelius

Under 2018 påbörjades ett utvecklingsprojekt för att utreda möjligheterna att fortsätta beskriva, digitalisera och göra notsamlingen öppet tillgänglig på webben. Därtill skulle upphovsrätter klarläggas. Syftet med detta projekt är att öka medvetenheten om notsamlingen bland potentiella användargrupper (forskare, musiker, musiklärare, musikentusiaster). Endast 32 procent av samlingen har beskrivits i nationaldiskografin Viola.

Man beslutade sig för att testa digitaliseringsprocessen i ett pilotprojekt och valde nothäften av tonsättaren Fredrik Pacius för detta ändamål. I det tusen sidor stora urvalet ingick notpublikationer från olika perioder, från den första utgåvan av nationalsången Vårt land till operan Kung Karls jakt.

Pilotprojektet som nu slutförts avslöjade vissa problem i processen, men erbjöd inga lösningar. Det finns flera områden som kräver mer arbete, och hur dessa ska prioriteras kräver en bredare diskussion. Nothäftena är huvudsakligen verk med flera upphovspersoner (tonsättare, arrangör, översättare, illustratör) och därmed svåra upphovsrättsligt sett. Maskinell identifiering av notskrift förutsätter ytterligare insatser inom optisk musikigenkänning OMR (optical music recognition). Medan OCR (optisk igenkänning av tecken) tolkar textrader, uppfattar OMR förutom sekvenser, såsom tonföljder, även parallella element (t.ex. harmonier) och olika slags anvisningar som är knutna till hur man uttrycker musik. När man planerar en fortsättning på projektet är vidareutvecklingen av OMR också en av de mest intressanta möjligheterna. Maskinigenkänning ger kunderna mycket avancerade möjligheter att söka texter och musik.

Aue-stiftelsen har gett sitt stöd till pilotprojektet i form av ett kompletterande bidrag till Nationalbibliotekets fond för kulturarv.

Pilotprojektets raport (på finska) kan hittas i Doria-tjänsten, http://urn.fi/URN:ISBN: 978-951-51-5089-9

Noter som digitaliserats i samband med pilotprojektet finns tillgängliga i Nationalbibliotekets Digitala samlingar: Den tidigaste finska arkmusiken

Ytterligare information:

Tarja Lehtinen, chef för samlingarna, tarja.lehtinen@helsinki.fi, tel. 02941 22727