Hoppa till huvudinnehåll

Nationalbibliotekets forskarlokaler kan sökas för tidsperioden 1.7.–31.12.2019

Datum publicerat

Nationalbibliotekets forskarlokaler kan sökas för tidsperioden 1.7.–31.12.2019.

Följande lokaler kan sökas:
- Södra salens forskarplatser (10 platser)
- Norra salens forskarhyllor (20 hyllor)
- Slaviska bibliotekets forskarplatser (2 platser)

Alla platser och hyllor beviljas för tiden 1.7–31.12.2019. Ansökningstiden går ut den 31.5.2019 och de som får platser meddelas senast 14.6.2019.

När platserna beviljas beaktas behovet att använda Nationalbibliotekets material i forskningen, forskarenssituation med avseende på arbetsrum och hur stort behovet att använda platsen är per vecka.

Närmare upplysningar om forskarlokalerna och urvalskriterierna finns på vår webbplats och på ansökningsblanketten.