Nationalbibliotekets forskarlokaler ansökningstiden går ut den 15.6.2018

Datum publicerat
Nationalbibliotekets forskarlokaler kan sökas för långvarigt forskningsarbete.

Följande lokaler kan sökas:

  • Södra salens forskarplatser (20 platser)
  • Norra salens forskarhyllor (ca 20 hyllor)
  • Slaviska bibliotekets forskarplatser (4 platser)

Södra salens och Slaviska bibliotekets forskarplatser samt med Norra salens forskarhyllor beviljas för tiden 1.8–31.12.2018.

När platserna beviljas beaktas behovet att använda Nationalbibliotekets material i forskningen, forskarens situation med avseende på arbetsrum och hur stort behovet att använda platsen är per vecka.

Ansökningstiden går ut den 15.6.2018 och de som får platser meddelas senast 25.6.2018.

Närmare upplysningar om forskarlokalerna och urvalskriterierna finns på vår webbplats och på ansökningsblanketten.