Nationalbibliotekets årsberättelse för 2021 – höjdpunkter och nyckeltal från året som gick

Datum publicerat

År 2021 var ett mycket framgångsrikt år för Nationalbiblioteket. Vår verksamhet präglades av innovativ utveckling och förstärkning av nätverkssamarbeten. Vi färdigställde också ett ambitiöst program för hållbar utveckling. 

År 2021 var ett mycket framgångsrikt år för Nationalbiblioteket, trots pandemin och de begräsningar den förde med sig. Vi uppnådde utmärkta resultat och vår verksamhet präglades av innovativ utveckling och förstärkning av våra nätverkssamarbeten.

Under 2021 förtydligade och stärkte vi vår roll som producent av riksomfattande tjänster. Allt fler användare hittade också våra digitala tjänster och samlingar. Under hösten blev vårt ambitiösa program för hållbar utveckling färdigt. Programmets mål är ett koldioxidneutralt Nationalbibliotek år 2030.

Du hittar hela vår årsberättelse i publikationsarkivet Doria