Nationalbibliotekets årets kund 2019

Datum publicerat
Årets kund 2019 vid Nationalbiblioteket är arbetsgruppen bakom databasen Translocalis. Gruppen koordineras av Heikki Kokko, och dess arbete är en del av Spetsforskningsenheten för erfarenhetshistoria (HEX) vid Tammerfors universitet. Spetsforskningsenheten leds av Pertti Haapala, och den ingår i Finlands Akademis program för spetsforskningsenheter 2018–2025.
Bild
Kansalliskirjasto

Databasen Translocalis är ett projekt inom digital historia vid Spetsforskningsenheten för erfarenhetshistoria (HEX). Kokkos arbetsgrupp har i flera år på ett mångsidigt och långsiktigt sätt utnyttjat det tidningsmaterial som digitaliserats av Nationalbiblioteket. Arbetsgruppen studerar lokalbrev som publicerades i tidningar på 1800-talet och fungerade som dåtidens interaktiva medier. Dessa brev var rapporter där folk beskrev läget i sin egen hembygd, till exempel spannmålsskörden eller olika händelser. Breven kunde också innehålla ställningstaganden till bredare samhällsrelaterade teman. I många tidningar utgjorde breven en väsentlig del av innehållet.

– Vi är särskilt tagna över detta erkännande eftersom Nationalbiblioteket är den mest centrala institutionen för digital historia i Finland. Med hjälp av det nya materialet och de analysredskap som produceras vid Nationalbiblioteket får vi en helt ny typ av information framför allt om historien från 1800–1900-talen, säger Heikki Kokko.

Arbetsgruppen har sammanställt tidningsmaterial från digi.kansalliskirjasto.fi till databasen Translocalis som erbjuder nya möjligheter att analysera materialet. Det viktiga med Translocalis är att lokalbreven i databasen utgör den första omfattande källmaterialhelheten med innehåll som producerats egenhändigt av den finsktalande delbefolkningen. I framtiden finns det planer på att öppna databasen för såväl forskare som fritidshistoriker, vilket gör att materialet finns tillgängligt för alla enligt principerna för öppen vetenskap.

Nationalbiblioteket vill belöna producenterna bakom databasen Translocalis med priset Årets kund för att de använder materialet aktivt, vidareutvecklar det och producerar spännande forskning. Med priset Årets kund vill Nationalbiblioteket lyfta fram det viktiga arbete som utförs av kunderna som utnyttjar bibliotekets material och tjänster. Priset kan ges till enskilda personer, forskningsgrupper eller organisationer.

Arbetsgruppens medlemmar:

FD, forskardoktor Heikki Kokko
FM, forskningsassistent Riikka Suominen
FM, forskningsassistent Eeva Nikkilä

Mer information:

Forskardoktor Heikki Kokko, heikki.kokko@tuni.fi, +358503186127

Kokko, H. (2019). Suomenkielisen lehdistön paikalliskirjekulttuuria tallentava digitaalinen Translocalis-tietokanta. Ennen ja nyt 2/2019. http://www.ennenjanyt.net/2019/08/suomenkielisen-lehdiston-paikalliskirjekulttuuria-tallentava-digitaalinen-translocalis-tietokanta/

Spetsforskningsenheten för erfarenhetshistoria https://research.uta.fi/hex-fi/

Finlands Akademis program för spetsforskningsenheter 2018–2025 https://www.aka.fi/sv/forskningspolitisk-verksamhet/spetsforskningsenheter/spetsforskningsenheter-20182025/

Nationalbibliotekets digitala material https://digi.kansalliskirjasto.fi