Nationalbiblioteket samlar in nätmaterial om kriget i Ukraina och om Nato-debatten – delta i insamlingen

Datum publicerat

 

Kriget i Ukraina berör Finland och finländarna i stor utsträckning. Finländska webbarkivet genomför en aktuell temainsamling om kriget och Nato-debatten och efterlyser förslag på material för insamlingen.

Kuvituskuva

Finländska webbarkivet inledde en temainsamling om kriget i Ukraina i februari 2022 och om Nato-debatten i maj 2022. Webbarkivet upprätthålls av Nationalbiblioteket. Under temainsamlingen samlar webbarkivet in bland annat webbplatser, webbnyheter, videor och innehåll på sociala medier (framför allt på Twitter) som behandlar kriget. För insamlingen lämpar sig innehåll som riktar sig till den finländska allmänheten eller har annan anknytning till Finland.

Nu efterlyser vi förslag på material som behandlar situationen i Ukraina och Nato-debatten och som kunde inkluderas i insamlingen. Utöver innehåll på de inhemska språken tar vi också gärna emot material på till exempel ryska eller ukrainska. Om du känner till betydande innehåll som lämpar sig för insamlingen kan du kontakta oss via Finländska webbarkivets formulär för att föreslå att det lagras i webbarkivet: https://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi/va/index.php/info/feedback.

Genom temainsamlingar, fortlöpande insamlingar och den årliga så kallade Finland-insamlingen samlar Nationalbiblioteket in inhemskt webbinnehåll som lagras i Finländska webbarkivet. Finland-insamlingen lagrar innehåll från över 600 000 webbplatser med toppdomänen .fi eller .ax i webbarkivet tillsammans med ett urval av webbplatser som har identifierats som finskspråkiga med hjälp av språkigenkänning. Under temainsamlingarna ligger fokus på att mer ingående samla in och lagra innehåll relaterat till aktuella ämnen och händelser, medan de fortlöpande insamlingarna regelbundet lagrar inhemska webbtidningar, nyhetsmedia och Twitter-innehåll.

Nationalbibliotekets uppgift är att lagra ett representativt och mångsidigt urval av inhemskt webbinnehåll. De deponerade materialen bevaras och ställs med hjälp av dataterminaler för friexemplar till förfogande för forskare och andra som behöver informationen. Verksamheten grundar sig på lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007) och upphovsrättslagen (404/1961 16 b §). Finländska webbarkivet är en del av nationalsamlingen där all finländsk publikationsproduktion lagras.

Mer information om insamlingen fås av: Sanna Haukkala (sanna.haukkala@helsinki.fi) och Aija Vahtola (aija.vahtola@helsinki.fi)

Kontaktperson

Friexemplarstjänsten
+358 (0)2941 44321 (arkisin/vardagar/weekdays 9-12)
Nationalbiblioteket