Nationalbiblioteket öppnade digitaliserade tidningar från 1930-talet för kundanvändning

Datum publicerat
Nationalbibliotekets utbud av digitaliserade tidningar utökades med 10 år, då alla tidskrifter som utkommit i Finland före den 31 december 1939 blev tillgängliga. Tidningarna är allmänt tillgängliga i digi.kansalliskirjasto.fi-tjänsten. Utökningen av utbudet bygger på ett avtal mellan Nationalbiblioteket och Kopiosto om tidningarnas användarrätt.

Tidningen Seura (1934).

"Vi har åter glädjen att delta i öppnandet av mer tidningsmaterial, särskilt på 250-årsdagen av en finsk tidning", säger Kopiostos vd Valtteri Niiranen glatt. "Författarna och förläggarna av tidningar och tidskrifter får den upphovsrättsersättning som de är berättigade till för användningen av de digitaliserade tidningarna, så även användningen av nytt material sker ansvarsfullt och med respekt för arbetsinsatsen av yrkespersoner inom den kreativa branschen."

Finlands första tidning, Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo, utkom för exakt 250 år sedan den 15 januari 1771. Denna tidning kan också hittas i digi.kansalliskirjasto.fi-tjänsten.

Digitaliserat tidningsmaterial är en historisk skattkammare för forskare och alla som är intresserade av historia. "Våra kunder använder de digitaliserade tidningsmaterialen väldigt mycket. Möjligheterna att söka och använda digitala tidningarna är flerfaldiga jämfört med papperstidningar eller mikrofilmer. När alla finska tidningar finns tillgängliga på nätet, kan vem som helst till exempel forska i den egna hemortens historia och händelser. För professionella forskare innebär omfattande digitalt tidningsmaterial inte bara en möjlighet för snabbare och mer effektiv forskning, utan också helt nya frågeställningar och tillämpning av nya metoder. Under denna senaste våg öppnade vi 1,4 miljoner sidor tidningar och 1,8 miljoner sidor tidskrifter", berättar Johanna Lilja, servicedirektör för Nationalbiblioteket.

Tidningarna digitaliseras kontinuerligt både med bibliotekets grundläggande finansiering och med hjälp av privata finansiärer. Alla digitaliserade tidningar finns tillgängliga på plats i Finlands sex friexemplarsbibliotek. De tidningar, vars upphovsrätt har avtalats separat med Kopiosto, och gammalt material som frigjorts från upphovsrätt, finns tillgängliga på nätet. Dessutom är nyare tidningsmaterial tillgängliga i 15 högskolor och några arkiv med ett separat forskningsavtal.

Mer information
Nationalbiblioteket, servicedirektör Johanna Lilja
johanna.e.lilja@helsinki.fi

Kopiosto, vd Valtteri Niiranen
valtteri.niiranen@kopiosto.fi, 040 024 5008

Finlands första tidning digitaliserad i digi.kansalliskirjasto.fi-tjänsten https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/483775?page=1