Nationalbiblioteket lägger ner produktionen av mikrofilmer i början av 2024

Datum publicerat

Nationalbiblioteket lägger ner sin mikrofilmsproduktion i början av år 2024.  Efter det kan vi inte längre leverera mikrofilmer till våra avtalskunder.

Lådor med mikrofilm

Lådor med mikrofilm

Bild
Marko Oja

Under det innevarande året levererar vi fortfarande mikrofilmer av alla i Finland utkomna dagstidningar till beställarna enligt avtal.

Dagstidningar som fås som friexemplar digitaliseras i samband med mottagningsprocessen och de kan användas via tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi. Tidningar som publicerats t.o.m. slutet av år 2021 är också tillgängliga för forskningsbruk vid de högskolor som anslutit sig till Tutkain-avtalet.

Mikrofilmer som producerats innan slutet av 2023 kommer också framöver att vara tillgängliga i Nationalbibliotekets Norra sal, även om nya filmer inte längre produceras.

Det finns många skäl till att mikrofilmproduktionen läggs ner. Tekniken som används för mikrofilmning utvecklas knappt längre, och det betyder att Nationalbiblioteket inte har möjlighet att förnya sin föråldrade utrustning. Tillgången till underhållstjänster för mikrofilmsteknik är också osäker, vilket gör mikrofilmproduktionen riskabel.

Mikrofilmer har sedan 1950-talet varit ett pålitligt och säkert sätt att förvara omfattande materialhelheter. I samband med att allt fler material blir digitala kommer Nationalbiblioteket i fortsättningen att använda sig av CSC:s (IT-centret för vetenskap) LDB-tjänst för digitala kulturarv för att trygga att digitala dagstidningar bevaras och kan användas av kommande generationer. LDB-tjänsten för digitala kulturarv är avsedd för långsiktigt bevarande av kulturarvsmaterial.

 

Länkar:

Mer information om nedläggningsbeslutet:
servicedirektör Johanna Lilja
Mer information om beställning av mikrofilmer:
servicechef Hanna Arpiainen

Kontaktperson

Johanna Lilja
servicedirektör
Forskningsbiblioteket
+358 (0)50 311 9610
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
Hanna Arpiainen
servicechef
Forskningsbiblioteket
+358 2941 21425
Nationalbiblioteket
Saimaankatu 6
50100 Mikkeli