Nationalbiblioteket främjar tillgången till öppna material

Datum publicerat
Bild
Kerstin Riemer / Pixabay

Unifi, FSF och universitetsbiblioteken har vädjat till Nationalbiblioteket, vetenskapliga förlag och förmedlare av material för att säkerställa tillgången till digitala material som behövs för forskning och undervisning. Vädjan är dagsaktuell på grund av den pågående undantagssituationen, och den stöder också de nationella riktlinjerna för tillgång till öppna material. Nationalbiblioteket främjar med de medel som står oss till förfogande vädjans mål om fri tillgänglighet till kursmaterial och forskningsmaterial. 

Material för forskning, lärande och medborgarnas behov kan ställas till förfogande på olika sätt. Till de viktigaste hör material som vi skaffat licens till och öppnat via FinELib, publikationsarkivens material samt bibliotekens, arkivens och museernas öppna material och skräddarsydda lärandetjänster, upphovsrättsskyddat material för forskningsorganisationer och olika datatjänster.

Nationalbiblioteket kan emellertid inte på eget beslut under undantagstillståndet öppna material som omfattas av upphovsrättslagen och regleras av de avtal som biblioteket har med upphovsrättsinnehavarna.

De material som Nationalbiblioteket erbjuder tillgång till är antingen öppna för alla eller så är åtkomsten begränsad till forskare, studenter och personal vid de organisationer som deltagit i materialanskaffningen, oberoende av plats och tid. 

FinELib har som ett centralt mål att utöka antalet vetenskapliga publikationer som är öppna för alla genom att ingå avtal om öppen publicering med de viktigaste vetenskapliga förlagen[MA1] . Under 2019 publicerades 1754 vetenskapliga artiklar open access inom ramen för FinELib:s avtal. Finländarna kan också läsa vetenskapliga artiklar som publicerats open access i andra länder.

FinELib:s principer för licensiering garanterar en bred åtkomst även till sådana material som inte ännu är öppna för alla. Avtalen ger möjlighet till användning av materialen på distans inom hela organisationen.

Det gemensamma publikationsarkivet som används av nästan 50 finländska organisationer innehåller bl.a. examensarbeten, parallellpublicerade artiklar och organisationernas egna publikationer. Plattformen administreras av Nationalbiblioteket och innehåller sammanlagt över 300 000 öppna publikationer i fulltext.

Finna är en söktjänst som innehåller ett flertal olika alternativ för att hitta och använda öppna material. Finna-plattformen innehåller internationella vetenskapliga artiklar som kan sökas i högskolebibliotekens söktjänster. Studenter och lärare vid högskolor kan logga in med sin organisations användarnamn till sin egen högskolas söktjänst och får då också tillgång till material som inte är öppna, men som deras organisation har skaffat användarrätt till. Materialen kan användas på distans.

Finna.fi samlar material från finländska bibliotek, arkiv och museer, och tjänsten är en bra källa särskilt för inhemska material som är tillgängliga på nätet, exempelvis artiklar, examensarbeten och kulturarvsmaterial. Finna.fi innehåller över 2 miljoner publikationer som är tillgängliga på nätet, varav ca 750 000 är märkta med CC-licens som möjliggör fortsatt användning.

Nationalbibliotekes digitala samlingar kommer att öppnas för allmänheten i tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi, om de är upphovsrättsfria. Biblioteket har öppnat upphovsrättsskyddat material genom att avtala med upphovsrättsorganisationerna om tidsbundna licenser och betala licensavgift. Med sådana licensavtal har vi t.ex. för allmänheten öppnat tidningar och tidskrifter som publicerats före slutet av 1929 och 1000 fackböcker. Dessutom har vi öppnat 15 högskolors digitaliserade tidskrifter som publicerats före slutet av 2018 och 1000 klassiker inom skönlitteratur för forskare. Användningen av materialet i forskningssyfte förutsätter inloggning via Haka, och i fråga om tidskrifter även att man anger syftet för användningen.

Nationalbibliotekets strategiska mål är att trygga öppen tillgång till olika typer av data, material och samlingar. Vi arbetar långsiktigt och vårt arbete grundar sig på nationellt och internationellt samarbete med forskningsorganisationer, forskare, bibliotek och vetenskapliga förlag. Vårt mål är att arbeta i kärnan av vetenskapssamhället och erbjuda resurser för lärande. Nationalbiblioteket arbetar vidare med dessa frågor och målsättningar både under undantagstillståndet och efter det.

Unif´s vädjan (på finska): https://www.unifi.fi/uutiset/unifi-syl-ja-yliopistokirjastot-vetoavat-digitaalisten-tietoaineistojen-saatavuus-turvattava-poikkeusoloissa/

Mer information:

Kristiina Hormia-Poutanen
servicedirektör
kristiina.hormia@helsinki.fi
tfn +358 505523056

Johanna Lilja
servicedirektör
johanna.e.lilja@helsinki.fi
tfn +358 503119610

 

Nationalbibliotekets webbplats: https://www.kansalliskirjasto.fi/sv

Nationalbibliotekets söktjänst: https://kansalliskirjasto.finna.fi/?lng=sv

Nationalbibliotekets digitala samlingar: https://digi.kansalliskirjasto.fi/etusivu?set_language=sv

FinELib-konsortiet: http://finelib.fi/

Den nationella Finna-tjänsten: https://finna.fi/?lng=sv

Nationalbibliotekets publikationsarkiv: https://www.doria.fi/