Nationalbiblioteket förvärvade värdefullt Sibeliusmanuskript

Datum publicerat

Nationalbiblioteket har inskaffat manuskriptet till Jean Sibelius komposition Herrens välsignelse JS 95. Det nya inköpet är ett värdefullt tillskott till bibliotekets redan existerande samling av Sibelius notmanuskript som år 2021 upptogs i Unescos nationella världsminnesregister.  

På bilden syns Jean Sibelius egenhändiga manuskript tillsammans med Anshelm Mikkonens kopia och brev

Jean Sibelius egenhändiga manuskript samt Anshelm Mikkonens brev och kopia. Bild Marko Oja.

Utöver Sibelius egenhändiga manuskript införskaffades också två andra dokument: en kopia av noterna till Herrens välsignelse och ett brev adresserat till Sibelius. Båda är skrivna av prästen och sångaren Anshelm Mikkonen i Mäntsälä. Brevet är daterat 8.1.1941 och behandlar Herrens välsignelse och dess uppförande. 

Sibelius komponerade Herrens välsignelse år 1925. Musikstycket är känt på svenska och på finska under namnet Herran siunaus. Den finskspråkiga versionen finns sedan tidigare i Nationalbibliotekets samlingar, medan det nu införskaffade svenska manuskriptet i årtionden varit i privat ägo. Intressant nog skiljer sig manuskripten inte bara språkligt från varandra, utan också musikaliskt. Manuskriptet till Herrens välsignelse är ett betydelsefullt och unikt stycke kulturhistoria och ett viktigt källmaterial för Sibeliusforskningen. 
 

Kontaktperson

Timo Virtanen
vanhempi tutkija
Tutkimuskirjasto
+358 2941 24085
Kansalliskirjasto