Hoppa till huvudinnehåll

Nationalbiblioteket förbinder sig att främja öppna vetenskapliga publikationer

Datum publicerat
Den 4 september publicerade Europeiska kommissionen och Science Europe Plan S-deklarationen som är ämnad att försnabba övergången till en öppen tillgång till vetenskapliga publikationer före 2020. Hittills har 11 europeiska forskningsfinansiärer förbundit sig till deklarationen. Även Nationalbiblioteket ger sitt starka stöd till deklarationens målsättningar.

Målet för Plan S är att omedelbart och öppet tillgängliggöra sådan forskning som stöds med offentliga medel. Öppen åtkomst till vetenskap möjliggör utnyttjande av forskningsresultat i hela samhället.

För tillfället publiceras en stor del av den vetenskapliga forskningen i traditionella vetenskapliga publikationer som är belagda med abonnemangsavgift. Flera av dessa publikationer erbjuder tillgång till artiklar genom separata avgifter. De finansiärer som förbundit sig till Plan S-deklarationen kräver att forskningsresultat publiceras i helt öppna vetenskapliga publikationer eller på öppna publiceringsplattformer efter ingången av 2020.

Nationalbiblioteket stöder Plan S-deklarationens mål att övergå till öppen publikation av forskningsresultat. FinELib-konsortiet, som koordineras av Nationalbiblioteket, förhandlar som bäst med vetenskapliga förläggare om överföring av abonnemangsavgifter så att de täcker kostnaderna för öppen publikation. Detta innebär att forskare öppet kan publicera sina artiklar utan att betala separata avgifter. Plan S Preamble -deklarationen konstaterar att dylika avtal för övergångsperioden främjar fällandet av betalväggar, förutsatt att övergångsperioden till öppen publicering är kort.

”Plan S kommer att påskynda förhandlingarna ytterligare. Det är dag för vetenskapliga förläggare att inse behovet av en övergång till öppen publikation”, säger Nationalbibliotekets direktör för biblioteksnättjänsterna Kristiina Hormia-Poutanen. ”Nu är det är ytterst viktigt att de europeiska länderna framskrider med enad front”, fortsätter Hormia-Poutanen, som även tillhör högnivågruppen Open Science Policy Platform som har tillsatts av Europeiska kommissionen.

Plan S -deklarationen

Förhandlingarna med vetenskapliga tidskrifter i Finland

Mer information:
Direktör för biblioteksnättjänsterna, Kristiina Hormia-Poutanen, Nationalbiblioteket, tfn  +358 50 5523 056, kristiina.hormia(at)helsinki.fi

Författare