Nationalbiblioteket digitaliserar omfattande material inför Finland 100

Datum publicerat
Jubileumsårets mest imponerande litteraturprojekt är Yles Kirjojen Suomi (Böckernas Finland). Nationalbiblioteket har digitaliserat böckerna som finns tillgängliga i det öppna nätbiblioteket under jubileumsåret. Nationalbibliotekets kampanj Vuosisatamme verkkoon (Vår historia på nätet) utmanar finländarna att delta i ett talko där man sammanställer digitala material om Finlands historia på nätet.

Böckernas Finland – läs och upplev

Nationalbiblioteket deltar i Yles program Böckernas Finland, som presenterar 101 böcker som har författats under Finlands självständighet. Biblioteket har digitaliserat böckerna och ett fritt tillgängligt nätbibliotek öppnades den 3 januari. Böckerna i nätbiblioteket kan läsas under 2017 och de kommer att presenteras i tv- och radioprogram och på webben. Nationalbiblioteket har också ansvarat för samarbetet med upphovsrättsorganisationerna Sanasto och Kopiosto och förläggarna. Ellibs Oy står för nätbiblioteket Böckernas Finland. Läs och följ #kirjojensuomi.

Yles program Böckernas Finland (på finska)
Nätbiblioteket Böckernas Finland

Vuosisatamme verkossa – Finlands historia som digitalt material

Under jubileumsåret erbjuder Nationalbiblioteket en digital samling om Finlands historia. Nytt material i nätbiblioteket är bl.a. tryckalster som från självständighetsprocessen och inbördeskriget 1917–1918, skönlitteratur på finska och svenska, tidig litteratur för barn och kartor över Finland.

Grunden för den digitala samlingen har byggts upp i flera år med offentlig finansiering och privata donationer, men arbetet är långsamt och kräver resurser. Vår kampanj Vuosisatamme verkkoon (Vår historia på nätet) ger nu alla en möjlighet att stöda digitaliseringsarbetet. Projektet beskyddas av Finlands president och fru Jenni Haukio och stöds bl.a. av undervisnings- och kulturministeriet, Suomi-yhtiö, Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, Marttaliitto, Marthaförbundet, Sotavahinkosäätiö och naturligtvis Nationalbibliotekets trogna vänner, nya och gamla donatorer och fonderna i Nationalbibliotekets fond för kulturarv.

Delta i kampanjen

Bekanta dig med materialet

Utställningar under självständighetens jubileumsår

Maailma on sana – den finländska aforismens historia. Nationalbibliotekets Rotunda, 16.2.201731.12.2017

Utställningen presenterar den finländska aforismen från 1700-talet till i dag. Finland har en rik ordspråkstradition och aforismen har varit en livskraftig litterär genre i vårt land. Representanter för genren är bl.a. Juhani Siljo, Edith Södergran, V. A. Koskenniemi, Erkki Melartin, Maria Jotuni, Mirkka Rekola, Paavo Haavikko, Erno Paasilinna, Helena Anhava och Markku Envall.

Tiellä sananvapauteen. Nationalbiblioteket, Galleriet, 10.3.2017–31.12.2017

Tiellä sananvapauteen är en historisk översikt över yttrandefriheten och censuren i Finland 1917–2017 som skildrar den självständiga statens väg till yttrandefrihet. Översikten omfattar över 850 artiklar med bakgrundsmaterial från den finländska tidningspressen och Nationalbibliotekets samlingar och intervjuer med över 30 centrala personer. Utställningens ledande tema är varför Finland blev ett föregångarland inom yttrandefrihet. Utställningen lyfter också fram sällsynta och överraskande sidor av kända verk. 

Författare