Hoppa till huvudinnehåll

Nätbiblioteket Finna används redan av mer än hälften av de allmänna biblioteken

Datum publicerat

Över 60 procent av de allmänna biblioteken i Finland använder nätbiblioteket Finna, som har utvecklats på Nationalbiblioteket, som servicekanal för sina kunder. I nätbiblioteket kan kunderna söka information om bibliotekets samlingar, reservera material, förnya lån och betala förseningsavgifter.

Det första Finna-nätbiblioteket öppnades 2016. Senare har över 170 kommun- och stadsbibliotek börjat använda tjänsten. En av nykomlingarna är OUTI-biblioteken i Uleåborgsområdet, som öppnade ett gemensamt Finna-nätbibliotek 2018. 

”Vi har haft flyt med ibruktagandet av Finna: de avgiftsfria bokningarna, OUTI-bibliotekens gemensamma reservationskö och slutligen även lanseringen av Kajanalands och Norra Österbottens gemensamma e-bibliotek har alla stött användningen av Finna och dragit nytta av dess egenskaper. Nätbiblioteket har fått mycket beröm av kunderna, bl.a. har informationssökningen blivit enormt mycket snabbare hos oss”, berättar servicechef Noora Valkonen om ibruktagandet. 

Den snabba utvecklingen beaktar de lokala behoven 

Även om Finna har fått beröm har det även kommit utvecklingsförslag från kunderna, säger Valkonen.  

Att lyssna på biblioteken och deras kunder är enligt Erkki Tolonen på Nationalbiblioteket en viktig del i utvecklingen av nätbiblioteket: ”Vi har utarbetat Finna tillsammans och för bibliotekens behov.” 

Utvecklingen av Finna på Nationalbiblioteket sker med öppen källkod och enligt principerna för snabb utveckling, vilket gör det lättare att svara mot önskemålen. 

”Vi har gedigen kompetens inom öppen källkod på Nationalbiblioteket. Vi förstår de finländska bibliotekens rutiner för både beskrivningar och kundtjänst”, betonar Tolonen. 

Viktigt med avgiftsfrihet och öppenhet 

Valkonen anser att nätbiblioteket OUTI har en ljus framtid. 

”Det är mycket viktigt för oss att arbetet med att utveckla Finna är öppet och att tjänsten är gratis. Nu känns det som att allt är möjligt i nätbiblioteket!” 

“Det är också utmärkt att vi kan lita på Finna i frågor som gäller datasekretess och tillgänglighet, så att biblioteken kan fokusera på innehållsproduktion och kundarbete”, tillägger Valkonen.

De allmänna biblioteken använder många olika bibliotekssystem bakom Finna. Det mest populära systemet är Aurora. Bibliotekssystemet Koha, som har skapats med öppen källkod, är det näst vanligaste och används även i OUTI-biblioteken i Uleåborgsregionen.

Finna med på Biblioteksdagarna i Helsingfors 5–7.6 

Nätbiblioteket Finna utvecklas ständigt, och du kan ta dig en titt på dess framtid under Biblioteksdagarna på Kulturhuset i Helsingfors i juni. Informationsinslaget Millainen on tulevaisuuden Finna-verkkokirjasto? (Hurdant är framtidens Finna-nätbibliotek?) hålls i salen Aino tordagen den 6 juni kl. 13.00. 

Vårt Finna-team är även anträffbart på de landsomfattande aktörernas gemensamma avdelning Puoli valtakuntaa kirjastojen palveluksessa (Halva riket i bibliotekens tjänst, avdelning 31) torsdagen den 6 juni kl. 10.00–10.30. Välkommen till det gemensamma vardagsrummet för bibliotekspersonal! 

Mer information: 

utvecklingschef Erkki Tolonen, Nationalbiblioteket, tfn 050 576 2869, erkki.tolonen(at)helsinki.fi 
servicechef Noora Valkonen, Uleåborgs stadsbibliotek, tfn 044 703 7335, noora.valkonen(at)ouka.fi 

https://kirjastopaivat2019.fi/tietoiskut.html

Nyckelinformation om de allmänna bibliotekens nätbibliotek Finna: 

  • Det finns totalt 18 nätbibliotek. 
  • Infördes först i Åbos och Egentliga Finlands Vaski-bibliotek 2016. 
  • Nätbiblioteken är integrerade i många centraliserade tjänster, till exempel biblioteksregistret. 
  • Öppen tjänst, vars metadata och källkod kan utnyttjas fritt. 
  • Sökningar i bibliotekens material kan även göras i den landsomfattande söktjänsten Finna.fi, som redan innehåller nästan 230 allmänna biblioteks samlingar. 
  • Finansiering från undervisnings- och kulturministeriet.
Författare
Nyckelord