Meddelande till politiska partier 7.4.2017

Datum publicerat

Så här inför kommunalvalet producerar alla partier stora mängder trycksaker med anledning av valet (t.ex. broschyrer, flyers, affischer och reklam) som också kan vara viktigt forskningsmaterial. Om partiet producerar sådant material själv (utskrifter, kopior, tryck osv.) eller låter framställa det utomlands, ska ni i enlighet med lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007) skicka friexemplar (2 st./publikation) till Nationalbiblioteket. Friexemplar av publikationer som framställs av tryckerier i Finland överlåts däremot av framställaren.

För att det valmaterial som ert parti publicerar ska kunna arkiveras så heltäckande som möjligt ber vi er förmedla denna begäran till kretsorganisationerna och andra aktörer som producerar valmaterial (t.ex. partiavdelningar och kandidaternas stödgrupper). Vi hoppas att partierna centraliserat (t.ex. valkretsvis) skickar in det valmaterial som de själva har framställt och låtit framställa utomlands. Till försändelserna ska bifogas en följesedel. En modell för följesedeln finns på vår webbplats: https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/friexemplarsbyran#blanketter

Vi svarar gärna på förfrågningar och ger hjälp i allt som gäller överlåtelseskyldigheten.

Författare