Meddelande till kommunerna 15.3.2013

ÖVERLÅTELSE AV FRIEXEMPLAR

Nationalbibliotekets lagstadgade uppgift är att i samarbete med olika aktörer bevara publikationer som distribueras i Finland. Verksamheten grundar sig på lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007). Även kommunernas publikationer och upptagningar omfattas av överlåtelseskyldigheten.

Kommunernas publikationer som är tryckta i Finland överlåts av tryckeriet. Kommunerna har en skyldighet att överlåta friexemplar av alla publikationer som framställs vid kommunernas egna inrättningar och kopieringsavdelningar eller av utländska tryckerier. Nationalbiblioteket övervakar att överlåtelseskyldigheten fullgörs i enlighet med 27 § i lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial.

Material som omfattas av överlåtelseskyldigheten är bl.a. tryckta bokslut, budgetar och verksamhetsberättelser, meddelanden, kartor, affischer, informationsblad, broschyrer och kommunplaner samt upptagningar som innehåller ljud, bild eller text. Närmare information om överlåtelse av material finns i den bifogade broschyren och på vår webbplats. Observera att överlåtelseskyldigheten inte gäller dokument som omfattas av arkivlagen (831/1994).

Om överlåtelse och bevaring av nätmaterial och e-publikationer informerar vi senare.

Vi svarar gärna på frågor som gäller överlåtelseskyldigheten.

Kontaktuppgifter