Meddelande till importörer av dataspel 14.12.2012

Till Nationalbibliotekets lagstadgade uppgifter hör att tillsammans med aktörerna och importörerna inom området arkivera inhemska kulturmaterial. Verksamheten grundar sig på lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007), enligt vilken arkiveringsskyldigheten också gäller dataspel. För aktörer och importörer i dataspelbranschen innebär det att materialet ska överlåtas till Nationalbiblioteket som ansvarar för att arkivera och långtidsförvara materialet samt för att ställa det till förfogande för allmänheten.

Dataspel som ska deponeras

Fysiska exemplar av inhemska dataspel och dataspel som har anpassats för den finländska marknaden ska arkiveras. Till dessa hör

  • dataspel som har planerats eller framställts av finländska medverkande, t.ex. spelutvecklare,
  • dataspel som har översatts till finska eller som har finskt tal eller
  • dataspel vars förpackning eller omslag helt eller delvis innehåller material som har översatts till finska, t.ex. ett instruktionshäfte.

Överlåtelse av materialet

Importören av dataspel som har framställts utomlands är överlåtelseskyldig då utgivaren inte har verksamhetsställe i Finland. De material som överlåts ska vara fullständiga och i den form i vilken de har publicerats. Ett exemplar av varje publikationsformat ska deponeras. Med tanke på långtidsförvaringen får dataspelet inte vara tekniskt skyddat. Om materialet är skyddat, har Nationalbiblioteket rätt att kringgå eller avlägsna det tekniska skyddet.

Kontaktuppgifter