Meddelande till alla utgivare av AV-material 24.9.2014

Datum publicerat

Bästa kunder!

Ni har säkert lagt märke till att Nationalbiblioteket har under de två senaste åren förnyat sina informationssrutiner om friexemplarsverksamheten. Orsaken till förändringarna är utvecklingen inom utgivningsbranschen och det nya kundförvaltningssystemet på Nationalbiblioteket.

Överlåtelsen och deponeringen av friexemplar är ett sammarbete mellan två parter och då har kommunikationen mellan parterna en viktig roll. Vi informerar fortfarande alla våra kunder om de allmänna frågor som gäller överlåtelseskyldigheten. I fortsättningen riktar vi dessutom påminnelser till mer noggrant utvalda kundgrupper, framför allt till kunder som sällan skickar in friexemplar.

Vi ber att ni försäkrar er om att vi får alla utgivna versioner av era utgåvor. Utgivaren har en skyldighet att överlåta utgåvor då den tillverkar sina utgåvor själv eller låter dem tillverkas utomlands för inhemsk distribution. I princip ska friexemplaren överlåtas kvartalsvis, men det är möjligt att komma överens om en överlåtelsefrekvens som passar er bättre. Minimikravet är dock en gång om året. Digitala utgåvor (digitala versioner av fysiska utgåvor eller självständiga utgåvor) ska skickas till Nationalbilioteket med överlåtelseformuläret: http://luovutuslomake.kansalliskirjasto.fi

Tyvärr får vi inte automatiskt information om alla ljud- och andra upptagningar som ges ut i Finland. Vi hoppas därför att ni svarar på eventuella förfrågningar om er verksamhet och meddelar oss om förändrade kontaktuppgifter.

Närmare information om överlåtelsen av friexemplar finns på vår webbplats. Vi svarar gärna på frågor och hjälper till i ärenden som gäller överlåtelseskyldigheten.

Kontaktuppgifter

Författare
Datum redigerat