Meddelande till alla som framställer publikationer 14.4.2014

Vi tackar alla tryckerier och andra som framställer publikationer för ert samarbete när det gäller deponeringen av publikationer. För att ytterligare förbättra vårt gemensamma arbete ber vi er vänligen fästa uppmärksamhet vid följande.

Den som framställer publikationer är skyldig att överlåta friexemplar av tryckalster och upptagningar. Skyldigheten grundar sig på lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial 1433/2007. Alla publikationer omfattas av skyldigheten oberoende av om de är försedda med en identifikationskod (t.ex. ISBN, ISSN, ISMN). Tryckalster måste överlämnas även om de också utkommer i en elektronisk version. Friexemplaren måste vara felfria och i den form som de har publicerats. Vi bifogar en lista med exempel på material som måste överlåtas och antalet friexemplar.

Kontrollera att ni säkert lämnar in friexemplar av material som omfattas av överlåtelseskyldigheten. Enligt lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial ska Nationalbiblioteket övervaka att lagen iakttas. Om överlåtelseskyldigheten försummas kan vi överlämna ärendet till regionförvaltningsverket.

Antalet friexemplar kan på den överlåtelseskyldigas begäran minskas t.ex. på grund av att upplagan är liten. En separat ansökan måste dock lämnas in för varje enskild publikation

Närmare information om överlåtelsen av friexemplar finns på vår webbplats. Vi svarar gärna på förfrågningar och ger hjälp i allt som gäller överlåtelseskyldigheten.

Kontaktuppgifter