Lokaländringar och specialarrangemang under våren och sommaren 2017

Datum publicerat

Lokaländringar pågår i Nationalbibliotekets del mot Fabiansgatan under perioden mars – september 2017.

Vi beklagar eventuella olägenheter som ändringarna orsakar för våra kunder.

Ytterliga information