Hoppa till huvudinnehåll

LIBER 2016 i Helsingfors: Europas bibliotek främjar öppen vetenskap

Datum publicerat
Nätverket för europeiska forskningsbibliotek LIBER ordnar konferens i Helsingfors 29.6–1.7.2016. Konferenstemat Libraries Opening Paths to Knowledge är högaktuellt och handlar om bibliotekens roll som främjare av öppen vetenskap.
Bild
Linda Tammisto / Helsingfors Universitet

Målet med konferensen är att mångsidigt belysa de europeiska forskningsbibliotekens insatser för öppen vetenskap och för ny kunskap i vetenskapssamfunden.

Bibliotekens betydelse för främjandet av öppen vetenskap har erkänts på mycket bred front i Europa och Europeiska kommissionen. Konferensen i Helsingfors har lockat ett rekordstort antal deltagare, vilket vittnar om ett stort intresse för ämnet,” berättar LIBERs (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries) ordförande Kristiina Hormia-Poutanen från Nationalbiblioteket.

För tillfället deltar biblioteken aktivt bland annat i arbetet med att förnya upphovsrättslagstiftningen så att de möjligheter som den öppna vetenskapen skapar ska förverkligas.”

I konferensen deltar mer än 500 experter från olika håll i världen. Från Finland deltar bl.a. Finlands Akademi samt ett tiotal högskolor och forskningsorganisationer.

Biblioteken och forskningsfinansiärerna kan i betydande mån bidra till att öppen vetenskap blir en del av vardagen i forskningsorganisationerna. För att så ska ske krävs en öppen dialog mellan såväl nationella som internationella nätverk,” säger överdirektör Riitta Maijala vid Finlands Akademi. Maijala är en av konferensens huvudtalare. 

LIBER-konferensen ordnas för 45:e gången. Arrangörer är Nationalbiblioteket, Helsingfors universitets bibliotek och Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund.

 Följ diskussionen på Twitter: #liber2016.

Ytterligare information:

LIBERs ordförande
Kristiina Hormia-Poutanen, direktör för biblioteksnättjänster, Nationalbiblioteket.
kristiina.hormia (at) helsinki.fi

LIBER 2016 på webben
LIBER Europe på Flickr
LIBER 2016 promotional film

Konferensen är öppen för medierna. Deltagaranmälan och intervjuförfrågningar:
Nationalbibliotekets kommunikationschef Katri Nissilä, katri.nissila (at) helsinki.fi