Le­di­ga an­ställ­ning­ar: Di­rek­tör / Över­bib­li­o­te­ka­rie

Datum publicerat

Nationalbiblioteket är en kulturarvsorganisation som är öppen för alla och ger rikstäckande betjäning för medborgare, vetenskapssamhällen och andra aktörer inom samhället.
Vi säkerställer tillgången till kulturarv som publicerats i Finland eller som gäller Finland samt förmedlar och skapar informationsinnehåll för forskning, studier, medborgare och samhället. Vi utvecklar tjänster i samarbete med bibliotek, arkiv, museer och andra aktörer.

Kuva Kansalliskirjaston Kupolisalin kupolista.

Läs mer och lämna in din ansökan i universitetets ansökningssystem via länken senast 28.11.2021.

https://www2.helsinki.fi/sv/lediga-anstallningar/direktor-overbibliotekarie