Ledaren för Finlands nationalbibliotek Kai Ekholm går i pension

Datum publicerat
Ledaren för Finlands nationalbibliotek, professor Kai Ekholm går i pension i början av september 2018. Kai Ekholm har lett Nationalbiblioteket i 17 år. Under sin tid som ledare har han främjat digitaliseringen av Nationalbibliotekets tjänster, samarbetet mellan finländska bibliotek och minnesinstitutioner samt utformningen av en nationell digital infrastruktur för service.
Bild
Veikko Somerpuro

Kai Ekholm är en aktiv skribent. Han har tagit ställning i synnerhet för medborgarnas rätt till ett digitalt kulturarv samt uttalat sig i frågor om yttrandefrihet. År 2017 publicerade en forskningsgrupp under ledning av Ekholm onlineverket Tiellä sananvapauteen (Vägen till yttrandefrihet), som granskar yttrandefrihetens utveckling i Finland efter andra världskriget. Verket tilldelades finska statens pris för informationsspridning. Kai Ekholm beviljades Finlands PENs yttrandefrihetspris i februari 2018.

Kai Ekholm har varit aktiv på det internationella biblioteksfältet. Ekholm var ordförande för FAIFE (Freedom of Access to Information and Freedom of Expression Advisory Committee) 2009–2013 och för CDNL (Conference of Directors of National Libraries) 2015–2017.

Rekryteringen av en ny överbibliotekarie inleds i augusti 2018 och avsikten är att efterträdaren ska ta emot sitt uppdrag vid ingången av 2019. Överbibliotekariens uppdrag innehas på viss tid av biträdande biblioteksdirektör Liisa Savolainen tills den nya överbibliotekarien tar emot sitt uppdrag.

Ett jubileumsseminarium för Kai Ekholm ordnas tisdagen den 2 oktober 2018 kl. 10–13.