Laura Lindstedt är Årets kund 2022

Datum publicerat

Nationalbiblioteket har utnämnt Årets kund för elfte gången. I år går utmärkelsen till författaren och doktoranden Laura Lindstedt. 

Författaren Laura Lindstedt, foto Heini Lehväslaiho

Laura Lindstedt är en författare som på ett mångsidigt sätt förmår utnyttja Nationalbibliotekets material som bakgrund till sina texter. Lindstedts skönlitterära verk återspeglar en stor förtrogenhet med såväl skön- som facklitteratur. I inledningsorden till sin senaste bok, 101 tapaa tappaa aviomies (101 sätt att döda en make), som hon skrivit tillsammans med Sinikka Vuola, för Lindstedt läsaren direkt till Nationalbibliotekets Norra sal för att studera mikrofilmer och till Fennica-materialet i Specialläsesalen. "Det är ett nöje att se hur aktivt Laura Lindstedt använder våra tjänster och också vill lyfta fram dem", gläder sig servicedirektör Johanna Lilja.

”Lindstedt är också doktorand, och hennes doktorsavhandling om Nathalie Sarraute utkommer år 2023. I sin forskning utnyttjar Lindstedt Nationalbibliotekets humanistiska samling, som har konstforskning och framför allt litteraturforskning som ett fokusområde. I anskaffningsprinciperna för den humanistiska samlingen ingår att skaffa vetenskaplig litteratur på de europeiska huvudspråken. Som språkkunnig forskare i fransk litteratur använder sig Lindstedt flitigt av samlingens franskspråkiga böcker", berättar Johanna Lilja. 

Såväl Nationalbibliotekets ledning som övriga personal deltar varje år i valet av Årets kund. "Det är alltid en glädje att se Laura Lindstedt på biblioteket. Hon är en aktiv kund som oftast klarar sig på egen hand, men som också alltid vänder sig till personalen om hon inte hittar vad hon söker. Lindstedt är en flitig användare av mikrofilmstjänsterna i Norra salen, Specialläsesalen och den öppna samlingen i Rotundan. Kundtjänst är i sin mest avskalade form ett möte mellan två personer, och dessa möten med Lindstedt gör en alltid på gott humör, berättar Pauliina Vuorinen från Nationalbibliotekets kundtjänst.