Laulu-Miehet donerade kompositionsmanuskript till Nationalbiblioteket

Datum publicerat
Manskören Laulu-Miehet (‘De Sjungande Männen’) har donerat sitt arkiv med kompositionsmanuskript till Nationalbiblioteket.
Bild
Marko Oja / Nationalbiblioteket

Laulu-Miehet är grundad 1914 och dess anor är bland de längsta av alla finländska körer. Flera betydande finländska kompositörer har tillägnat kören sina kompositioner, och kören har i sin tur uruppfört ett flertal verk. Den över hundra år gamla kören har en viktig plats i vårt lands musikhistoria, i synnerhet manskörsmusikens historia. Laulu-Miehet dirigeras av Matti Hyökki, och tidigare dirigenter är bland andra Väinö Rautawaara, Martti Turunen och Heikki Klemetti.

I den donerade samlingen finns kompositionsmanuskript från hela den tidsperiod som kören varit verksam. Samlingen innehåller verk från bland annat följande kompositörer: Ahti Sonninen, Sulho Ranta, Väinö Pesola, Selim Palmgren, Oskar Merikanto, Aarre Merikanto, Eino Linnala, Jaakko Linjama, Toivo Kuula, Robert Kajanus, Heino Kaski. Med finns också två av Jean Sibelius verk som skrivits ned av kopister, Humoresk och Ne pitkän matkan kulkijat (Vandrare på den länga vägen). I den förstnämnda finns anteckningar om hur sången ska framföras skrivna av kompositören själv.

Av den donerade helheten kommer biblioteket att sammanställa Manskören Laulu-Miehets arkiv, som kan beställas till specialläsesalen efter att det katalogiserats.

Donationen blir en del av Nationalbibliotekets manuskriptsamling, som innefattar cirka 500 finländska musikarkiv, främst relaterade till konstmusik.

Ytterligare information:

Petri Tuovinen
Informationsspecialist
Nationalbiblioteket
petri.tuovinen@helsinki.fi, +358-2941 22716, +358 50 304 7439