Lägg krut på lärandet med materialpaketen i Finna Klassrum

Datum publicerat

Ett rekordantal färdiga materialpaket har publicerats i Finna Klassrum. Paketen är ett enkelt sätt att liva upp lärandet i grundskolor och gymnasier. Med materialpaket som sammanställts av museer, arkiv och lärare får eleverna själva uppleva historia och kulturarv.

En av de nyaste tillhandahållarna av materialpaket är Lahtis museer, vars materialpaket ger en inblick i de föremål som hittats vid arkeologiska grävningar under torget i Lahtis.  

”Vårt materialpaket Berättelser från torget ger elever gott om möjligheter att identifiera sig med det förgångna. För invånare som bor i närområdet är det även intressant att föremålen har hittats från en bekant plats”, säger Anna-Rikka Vaden vid Lahtis museer.

Materialpaketet gör det möjligt att till exempel få en uppfattning om vardagen under forna tider och om samhälleliga förändringar. I avsnittet Pengar under markytan får eleverna liksom riktiga arkeologer reda ut dateringen och ursprunget för pengar som hittats.

Anna-Riikka Vaden berättar att materialpaketet är en del av det pedagogiska arbetet vid Lahtis museer. Finna Klassrum var ett naturligt hem för paketet, eftersom användningen av material blir smidigt och givande då det samlas under samma tak.

”Eleverna kan vid de ursprungliga källorna konkret ta del av det som diskuteras under lektionerna. Material som färdigt valts ut erbjuder möjligheter för insikter och till exempel för att hitta på moderna motsvarigheter.”

Nedan finns en översikt över de övriga nya materialpaketen i Finna Klassrum. Materialpaketen lämpar sig till exempel för handarbete, historia, samhällslära eller modersmål och litteratur. Undervisningen underlättas även av färdiga uppgiftsidéer.

Reklam från tiden efter krigen

Materialpaketet presenterar finländska reklamer från och med tiden efter kriget och ända fram till 1970-talet. Reklamerna visar hur finländarnas vardag påverkades av det andra världskrigets slut, en högre levnadsstandard, ökad fritid och 1960-talets internationalisering. I paketet ingår bland annat läckra reklamvideor från Nationella audiovisuella institutet, med hjälp av vilka det är möjligt att fördjupa sig i tidsbilden efter krigen. Vad har förändrats och vad har förblivit oförändrat i reklamen? Läs mera >>

Matsedlarna berättar

Hotell- och restaurangmuseets materialpaket ger en inblick i förändringarna i matkulturen från 1860-talet till idag. Matsedlar är intressanta historiska källor, eftersom de har använts för att särskilja sig och ge uttryck för företagens image. Det är även möjligt att observera samhälleliga och kulturella förändringar i matsedlarna. Läs mera >>

Skogen och människan

  Finlands Skogsmuseum Lusto presenterar kulturarv som har en anknytning till skogar och har uppkommit ur en växelverkan mellan skogen och människan. Då elever tar del av paketet kan de fundera på sitt eget förhållande till skogen och tänka på hur skogen påverkar finländarnas liv, hobbyer och värdegrund förr och idag. Läs mera >>

Vardag i en bostadsförort på 1950-talet

Bilderna som Helsingfors stadsmuseum sammanställt återspeglar de samhälleliga förändringarna på 1950-talet. Många ungdomar flyttade från landsbygden till staden i hopp om en bättre utkomst. Den samhälleligt motstridiga tiden präglades även av många förenande upplevelser, såsom OS 1952 och utnämningen av Armi Kuusela till Miss Universum. Läs mera >>

Svenska dialekter i Finland

Materialpaketet som sammanställts av Svenska litteratursällskapet består av korta intervjuer med finlandssvenskar som är av olika åldrar och bor i olika delar av Finland. Ljudklippen ger smakbitar av olika lokala och regionala varianter av finlandssvenska. Materialet kan till exempel användas i diskussioner om språklig variation, identitet och finlandssvenskans historia. Läs mera >>

Stadsmiljö i förändring

Materialpaketet ger en möjlighet att med hjälp av fotopar undersöka hur städer vuxit och stadsmiljön förändrats samt undersöka orsakerna till förändringarna. Fotografiers som tagits i Helsingfors vid sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet och i Vasa på 1960-talet kan jämföras med nyare fotografier från samma platser.  Idén med paketet som Svenska litteratursällskapet sammanställt kan utnyttjas även genom att söka efter motsvarande fotopar från den egna omgivningen med hjälp av bildsökningen i Finna Street. Läs mera >>

Finna Klassrum

Färdiga materialpaket


Bild: Vy av Månsas sett från skidbacken, barn i förgrunden. Hulkkonen, fotograf. 
1957–1958. Helsingfors stadsmuseum. CC BY 4.0.