Kungliga biblioteket satsar på digitalisering och demokrati

Datum publicerat
Kungliga bibliotekets ny nationella biblioteksstrategi, Demokratins skattkammare, satsar på på skolbiblioteken, nationella minoriteter och digitalisering.
Bild
Kungliga biblioteket

En av strategins viktigaste teman är att stärka demokratin genom att göra det möjligt för alla att delta i samhället. Strategin definierar sex centrala arbetsområden: Biblioteken som samhällets öppna rum samt deras betydelse för läsning, lärande och forskning. Nya nationella digitala bibliotekstjänster föreslås, liksom en stärkt gemensam infrastruktur.

Läs mera:

Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi