Kundrespons från 2022

Datum publicerat

Nationalbiblioteket samlar varje år genom regelbundna enkäter in respons från kunder som besöker biblioteket.

I kundresponsen från år 2022 fick biblioteket beröm för sin vänliga service och sakkunskap. Kunderna gav biblioteket ett utmärkt vitsord på 9,1. Särskilt mycket beröm fick bland annat den vackra byggnaden, Slaviska bibliotekets tjänster och den relativt nyintroducerade möjligheten att beställa material från Depåbiblioteket direkt via söktjänsten.

Kundernas önskemål gällde särskilt bibliotekets utrymmen. Många av kunderna önskade att kaféet, som stängdes i början av coronapandemin, skulle öppnas igen. Biblioteket utreder öppnandet av kaféet eller alternativt anskaffningen av en dryckesautomat.

Kunderna önskade även arbetsutrymmen där det är möjligt att tala i telefon och delta i distansmöten. Det här önskemålet har besvarats genom att den övre våningen av Akvariet, föremålsmagasinet som ligger intill kaféet, har gjorts om till en lokal för diskussioner.

Enligt önskemål har även bibliotekets öppettider utvidgats till onsdagskvällar.