Kulturtörsten släcks på nätet under coronapandemin

Datum publicerat

Flygresor blev vanligare i Finland på 1950-talet. Flygmuseets nya publicerade arkivbilder belyser flygresornas historia. Bildens användningsrätt: CC BY-NC-ND 4.0

Coronaviruspandemin har ökat användningen av kultur- och konstmaterial på nätet. Antalet användare av den riksomfattande söktjänsten Finna.fi ökade rejält i april. 

Fritt material såsom fotografier, filmer och böcker besöktes drygt 250 000 gånger i april. Detta var en ökning på 23 procent jämfört med normalt.  

- Kulturarvet, konsten och litteraturen är en mänsklig resurs under undantagsförhållanden. Det är även viktigt att erbjuda förutsättningar för forskning, studier och undervisning i en situation då tillgången till fysiska material begränsas, säger ledande serviceplanerare Maria Virtanen vid Nationalbiblioteket. 

Under undantagsförhållanden har betydelsen av digitala kultur- och vetenskapsmaterial som är öppna för alla framhävts. 

- Flera av arkiven, biblioteken och museerna som förser Finna med material har uppgett att efterfrågan på digitala material har ökat. Undantagsförhållandena har visat hur stor betydelse kultur- och vetenskapsorganisationernas arbete har för samhället, säger Virtanen. 

Gott om nytt material 

Utbudet av samlingar i tjänsten Finna.fi har ökat snabbt under den senaste tiden. Vi har sammanställt de senaste skatterna: 

1. Bostadsstiftelsens värdefulla material  


Esbo stadsmuseum har publicerat över 1 000 fotografier och nästan 200 dokument ur Bostadsstiftelsens arkiv. Stiftelsen har blivit känd främst som stiftelsen bakom bygget av Hagalund. De första delarna av arkivet finns i museets Finna-söktjänst på adressen ekm.finna.fi.

2. Helsingforskonst fritt på nätet 


Helsingfors stadsmuseum har öppnat ett nätmaterial med över 1 400 verk. I verken ingår utöver målningar byggritningar, vykort och affischer. 

3. En virtuell resa till ett exotiskt resmål 


Flygmuseet tillgängliggör för allmänheten ett omfattande arkivmaterial om den inhemska luftfartens historia. Senast har museet publicerat 600 fotografier ur Bröderna Karhumäkis och Kar-Airs arkiv. Samlingen beskriver flygresornas historia på 1950- och 1960-talet. 

4. Kändisar och äventyr – Göran Schildts fotografier 


Svenska litteratursällskapet i Finland har publicerat 400 fotografier ur författaren, äventyraren och konsthistorikern Göran Schildts (1917–2019) arkiv. Största delen av fotografierna är tagna under Schildts resor på segelbåten Daphne på 1940–1960-talet. Schildt förevigade på sina fotografier kända reskamrater såsom Alvar Aalto, Georg Henrik von Wright och Maire Gullichsen.

Mer information:
ledande serviceplanerare Maria Virtanen, Nationalbiblioteket, tfn 050 4487568, maria.virtanen(at)helsinki.fi