Kimmo Tuominen började som chef för Nationalbiblioteket

Datum publicerat

Samh. dr., docent Kimmo Tuominen har inlett sitt arbete som överbibliotekarie vid Nationalbiblioteket efter nio år som överbibliotekarie vid Helsingfors universitetsbibliotek. Han efterträder Cecilia af Forselles som går i pension 1.7.2022. Tuominen har mångsidig erfarenhet från biblioteksbranschen och innehar flera förtroendeuppdrag inom bibliotekssektorn och vetenskapssamfundet.

Kimmo Tuominen

Kimmo Tuominen började som chef för Nationalbiblioteket. Bild: Marko Oja / Nationalbiblioteket

Jag ser fram emot att tillsammans med Nationalbibliotekets toppexperter få utveckla vår nationella informationsmiljö och arbeta för öppen data och tillgänglighet. Jag är mycket engagerad i frågor om bildning, jämställdhet, kultur och främjande av forskning och digitalisering, berättar Kimmo Tuominen.

Som överbibliotekarie vill Tuominen se till att Nationalbibliotekets nätverksarbete och samarbeten fungerar också i fortsättningen.

Nationalbiblioteket är en central utvecklare och producent av allmän informationsinfrastruktur. Den här infrastrukturen bör vara öppen, pålitlig och tillgänglig för alla intresserade, och för att bygga upp den behövs samarbete. Vi kommer fortsättningsvis att arbeta i aktiv samverkan med våra partner, och att söka efter nya möjligheter till samarbete.

Före sitt jobb som överbibliotekarie på Helsingfors universitetsbibliotek har Kimmo Tuominen bland annat arbetat som bibliotekschef vid Jyväskylä universitet, som servicechef vid Riksdagsbiblioteket och som chef för Helsingfors humanistiska fakultets bibliotek. Han har varit tidsbunden professor i kommunikation med inriktning på informationsvetenskap vid Helsingfors universitets institution för kommunikation. Tuominen innehar också flera förtroendeuppdrag både nationellt och internationellt.

överbibliotekarie, professor
Kimmo Tuominen
kimmo.k.tuominen@helsinki.fi