Jean Sibelius Works-projektets nya hemsidor

Datum publicerat

Den kompletta kritiska utgåvan av Jean Sibelius verk, Jean Sibelius works, har fått nya trespråkiga hemsidor med information om projektets verksamhet och publikationer. Utgåvan är ett samarbete mellan Nationalbiblioteket, Sibelius-Samfundet rf och det tyska förlaget Breitkopf & Härtel. 

JSW-forskarna Kai Lindberg, Tuija Wicklund, Janne Kivistö, Timo Virtanen, Anna Pulkkis, Sakari Ylivuori.

Forskare Kai Lindberg, Tuija Wicklund, Janne Kivistö, Timo Virtanen, Anna Pulkkis, Sakari Ylivuori.

Bild
Marko Oja

Jean Sibelius Works är en komplett kritisk utgåva av Jean Sibelius verk. Arbetet med projektet inleddes år 1996. JSW publicerar Sibelius produktion i sin helhet, i en edition som baserar sig på grundlig källforskning. Genom textkritisk forskning där not- och textkällor av olika slag granskas och evalueras skapas en möjligast noggrann bild av hur kompositionerna uppkommit, hur deras tidiga historia sett ut och hur nottexten bearbetats.

JSW-projektet publicerar granskade nottexter av samtliga av Sibelius verk, med stöd av forskning. Varje utgåva är försedd med kritiska kommentarer som belyser verken och förord som behandlar deras historia.

Då utgåvan är komplett kommer den att omfatta ca 60 band, av vilka det sista beräknas utkomma år 2035. 

Det senaste bandet innehåller Sibelius samtliga fyra stråkkvartetter.
 
På de förnyade hemsidorna kan du läsa om projektets publikationer, organisation, historia och redaktörer.

Välkommen att bekanta dig med sidorna!

 

 

 

Kontaktperson

Tuija Wicklund
Redaktör
Jean Sibelius Works
+358504487481
Nationalbiblioteket
Timo Virtanen
senior forskare
Forskningsbiblioteket
+358 2941 24085
Kansalliskirjasto