Insamling av nätmaterial kräver samarbete

Datum publicerat
Bild
Kansalliskirjasto

Nationalbibliotekets uppgift är att deponera inhemska nätmaterial, webbplatser, innehåll i sociala medier och elektroniska publikationer. I Insamlingsplan för nätmaterial 2021–2024 som nu publicerats beskriver deponeringens omfattning och överlåtelsepraxis. Den tar också hänsyn till behoven inom forskning och kulturhistorisk arkivering, samt likabehandling av nätutgivare.

I takt med att mängden nätmaterial ökar och diversifieras måste man ägna allt mer uppmärksamhet åt valet av material som lagras i nationalsamlingen och utvecklingen av lagringsteknik. Nya materialtyper och -format måste beaktas även i kundanvändningen och långtidsförvaringen av nätmaterial. I framtiden eftersträvar man att allt mer främja användningen av materialen i forskningen. Vid lagringen av nätmaterial framhävs samarbetet med forskare och andra experter, både när det gäller att kartlägga material som ska lagras och att främja nätmaterialens användning i forskningen.

Arkiveringen av den finländska publikationsproduktionen styrs av lagen om kulturmaterial (lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial 1433/2007) och Unesco. Kontinuerlig utveckling, internationalisering och diversifiering av nätpublicering kräver kontinuerligt samarbete med aktörer inom förlagsbranschen och andra inhemska och internationella parter som arkiverar material på nätet, samt en kontinuerlig utveckling av personalkompetensen. Det internationella samarbetet med till exempel International Internet Preservation Consortium (IIPC) och andra parter som arkiverar nätmaterial har blivit allt viktigare.

Under perioden 2021–2024 kommer man att ägna särskild uppmärksamhet på:

  • att kontinuerligt utveckla tekniskt kunnande och lagringsmetoder i takt med att nätpubliceringen diversifieras
  • att vidareutveckla överlåtelseinfrastrukturen till att mer genomgripande täcka de material som omfattas av överlåtelsen
  • att öka samarbetet med forskare och andra experter i kartläggningen av innehåll som ska lagras i nätarkivet, samt
  • att göra arkiverat material tillgängligt och främja forskningsanvändning.

Insamlingsplan för nätmaterial 2021–2024

Mer information:

Servicechef Aija Vahtola
aija.vahtola@helsinki.fi
02941 40797