Inlämningsformuläret för e-publikationer har förnyats

Formuläret för inlämning av elektroniska friexemplar har genomgått en full transformation. Användbarheten i det nya formuläret har förbättrats samt stöd för nya materialtyper har tillagds. 

Med hjälp av friexemplarsbyråns inlämningsformulär kan man skicka in flera olika typer av friexemplar för arkivering: böcker, tidningar och andra seriepublikationer, slutarbete, musik och noter.

Nya formuläret finns på adressen: https://luovutuslomake.kansalliskirjasto.fi/

Tilläggsinformation gällande sparandet av publikationer och formuläret får du av friexemplarsbyrån: vapaakappale@helsinki.fi