Hoppa till huvudinnehåll

Informationspaketet om Kanto nu också på svenska

Datum publicerat

Informationspaketet om tjänsten för nationella aktörsnamn Kanto är nu tillgänglig även på svenska. Informationspaketet översätts dessutom till engelska i år.

Nationalbiblioteket öppnade aktörsnamnen i nationalbibliografin som öppna data i slutet av år 2020. Helheten fick namnet Kanto – nationella aktörsnamn, och den finns på adressen https://finto.fi/finaf/fi/. 

Kanto innehåller de riktgivande namnformerna för aktörer som är upphov till eller som behandlas i material som publicerats i Finland. I Kanto finns beskrivningar på personer och sammanslutningar som förekommer i finländska publikationer, men också en del information om utländska personer och sammanslutningar.

Tjänsten för aktörsnamn har sammanställt ett informationspaket om Kanto. I informationspaketet finns svar på vanliga frågor. Informationspaketet har nu översatts till svenska.

I informationspaketet finns tilläggsinformation om bland annat behandling av personuppgifter, praxis för införing av personuppgifter i databasen samt om möjligheter att korrigera och komplettera personuppgifter. Svar som gäller dataskyddet finns i avsnittet Behandling av uppgifter 

Ta del av informationspaketet på webbplatsen för tjänsten för aktörsnamn:

Informationspaketet utges dessutom på engelska under år 2021.

Om du har frågor om Kanto eller respons på informationspaketets innehåll, skicka e-post till adressen toimijakuvailu-posti@helsinki.fi.