Fr.o.m. hösten 2016 har alla böcker som utlånas en lånetid på 28 dagar

Datum publicerat

Fr.o.m. hösten 2016 har alla böcker som utlånas vid Nationalbiblioteket en lånetid på 28 dagar. Förändringen gör att det går snabbare att få tag på böcker och utlåningen och reserveringen blir enklare.

Samtidigt ändras användargränssnittet för Nationalbibliotekets och Helsingfors universitets biblioteks söktjänster. Nationalbibliotekets nya sökgränssnitt hittar du redan nu på adressen: kansalliskirjasto.finna.fi/?lng=sv