Helsingfors stadsarkivs omfattande material öppnas i Finna

Datum publicerat
Piirretyssä kartassa helsingin keskusta ja eteläkärki.

Helsingfors stadsarkivs material är nu lättare att använda än tidigare på tjänsten Finna.fi som är öppen för alla. Redan med tanke på mängden material är detta ett betydande initiativ som gör stadens historia, såväl den verkliga som den icke realiserade, tillgänglig för alla intresserade.

Helsingfors stadsarkiv är ett av Finlands största centralarkiv. Dess samlingar sträcker sig ända tillbaka till 1700-talet och omfattar sammanlagt cirka 18 hyllkilometer av olika slags material. En del av dessa har digitaliserats och är därför direkt tillgängliga i Finna. Till Finna har man alltså importerat både digitaliserat material och information om sådant innehåll i arkivet som inte är digitalt tillgängligt. Det digitaliserade materialet omfattar bland annat 20 000 ritningar och 10 000 kartor.

”Vi ville ha stadsarkivets material i Finna, eftersom portalen gör vårt material tillgängligt för en ännu större användargrupp. Vårt digitaliseringsarbete fortsätter, vilket betyder att det kommer att finnas mer material i Finna”, konstaterar Panu Haavisto, specialforskare vid stadsarkivet.  

Även den icke realiserade historien kommer till synes

Haavisto berättar att hans favoritmaterial är stadsarkivets historiska kartor. För närvarande finns det över 6 000 imponerande kartor som illustrerar Helsingfors och dess närområden i Finna. Kartorna hänför sig till åren 1700–1950.

Andra betydande digitaliserade material är till exempel de gamla byggnadsritningarna från byggnadskontoret och magistraten i Helsingfors. De omfattar bland annat handmålade byggnadsritningar som daterar sig från sekelskiftet 1900. I byggnadskontorets parkavdelnings arkivhelhet finns hundratals vackert detaljerade parkplaner.

”Intressanta helheter är också stadsstyrelsens kommittébetänkanden från 1875–1982. Ofta när en stad har byggt något, till exempel en bro eller ett sjukhus, har det utarbetats en kommittéplan till stöd för beslutsfattandet. Det är intressant att bekanta sig med de alternativ som har lagts fram, särskilt de som inte har förverkligats”, säger Haavisto.

Andra digitaliserade material i Finna är till exempel Helsingfors stads statistiska årsböcker från 1905–2019, Helsingfors rådstuvurätts domar från 1813–1860 samt bouppteckningar från 1809–1880.

Allt offentligt material i stadsarkivet omfattas av CC BY 4.0-licensen, vilket innebär att materialet är mycket fritt tillgängligt för olika vetenskapliga och konstnärliga ändamål, förutsatt att materialets ursprung anges i samband med användningen.

Helsingsfors stadsarkivs material i Finna

Helsingsfors stadsarkivs digitaliserade material i Finna

Bild: Plan Karta Öfver Helsingfor Stad (1820). Fastighetsverket, stadsmätningsavdelningen. Helsingfors stadsarkiv