Ge respons på söktjänsten Finna.fi och delta i utlottningen av en pekplatta!

Datum publicerat

Vi samlar in respons från Finna-tjänstens användare med en kort enkät 15.1–12.2.2019. Det tar 5–10 minuter att svara på enkäten. Resultaten används för att vidareutveckla Finna. Bland deltagarna utlottas en Apple iPad Wi-Fi + Cellular (2018) 9.7" 128GB-pekplatta.

Du kommer till enkäten via följande länk.

Välkommen att svara! Dina åsikter är viktiga.

I Finna.fi samlar arkivens, bibliotekens och museernas material på ett och samma ställe. För närvarande används Finna av mer än 300 organisationer och innehåller mer än 15 miljoner poster. Nationalbiblioteket ansvarar för att utveckla och upprätthålla Finna.