Hoppa till huvudinnehåll

Gästdatorerna tog ur bruk i 31.1.2019

Datum publicerat

I Nationalbiblioteket har varit gästdatorer som biblioteksbesökare har kunnat använda utan universitetets användarkoder. Dessa gästdatorer tog ur bruk i 31.1.2019.

Bakom beslutet att avstå från gästdatorerna ligger en teknisk förändring i universitetets system för nätadministration. I och med förändringen försvinner även nätmiljön för gäster.

Via bibliotekskioskerna kan du söka och läsa bibliotekets söktjänsten och e-resurser. Du kan spara dokument på minnespinne och skriva ut pdf från bibliotekskioskerna med tjänsten Print in City.

Använd din egen dator

Om du vill bearbeta egna filer eller fritt leta efter information på internet behöver du i fortsättningen din egen dator. Alla verksamhetsställen har tillgång till Eduroam eller Helsingfors universitets trådlösa nätverk HUPnet. Du  får tillfälliga användarkoder för HUPnet från bibliotekets kundservice.