Framsteg i utredningen om förnyandet av plattformen för Melinda

Datum publicerat

Än har inga beslut fattats om den nya plattformen för Melinda. Fortsatta ingående utredningar görs kring ett eventuellt system som ska ta över efter Aleph.

Lego-palikoita lasten käsissä.

En efterträdare söks till bibliotekssystemet Aleph som länge fungerat som plattform för metakunskapsresursen Melinda. Främst utreds olika system för öppen källkod som stöder länkade data. Än så länge har inget beslut fattats om det nya bakgrundssystemet.  

För tillfället pågår mer djupgående undersökningar av systemet Libris XL som utvecklats av Kungliga biblioteket i Sverige. Samtidigt granskas eventuella modeller för samarbete med systemet. Utredningen gäller särskilt i vilken utsträckning ett system som används av ett land kunde omarbetas till ett universellt system och därmed vara användbart också för andra. Under tilläggsutredningarna inhämtas också kunskap om de tekniska lösningarna och deras lämplighet för vidareutveckling. 

Bytet av plattform för Melinda är nära kopplat till projektet Länkade biblioteksdata, där en datamodell för länkade data utvecklas för användning i bibliografisk beskrivning. I september öppnade projektets kundwiki, som innehåller en översikt över projektets resultat och ett informationspaket om länkade data ur biblioteksperspektiv. Projektet presenterades för en internationell publik på konferensen BIBFRAME Workshop in Europe i Budapest. En inspelning av presentationen och stordiorna finns på konferensens webbplats.  

Under hösten firar Melinda sitt tioårsjubileum. Välkommen att diskutera aktuella ämnen och framtidsutsikter med oss den 29–30 november 2022! Anmälan till tioårsjubileumsfestligheterna öppnas i början av november och om detta informeras separat.  

Tilläggsuppgifter: melinda-posti@helsinki.fi