Forskning om Nationalbibliotekets medeltida pergamentfragment tilldelades ERC-finansiering

Datum publicerat
Europeiska forskningsrådet (ERC) har beviljat ett femårigt forskningsanslag till ett projekt om medeltida pergamentfragment. Forskningsprojektet leds av Nationalbibliotekets informationsspecialist Jaakko Tahkokallio. Tahkokallio arbetar som informationsspecialist vid Nationalbibliotekets specialsamlingar och bedriver sin forskning vid Nationalbiblioteket.

Guillelmus Durantis, Rationale divinorum officiorum (1300-1400-talet)

Bild
Veikko Somerpuro

Församlingsböckerna berättar om Sveriges medeltida kulturhistoria

Jaakko Tahkokallios forskning belyser en medeltida utvecklingsprocess som kraftigt har format det europeiska samhället: hur boken kommersialiserades och blev ett vardagligt föremål. Tahkokallio undersöker församlingskyrkornas liturgiska böcker och deras produktionssätt i svenska rikets församlingar från 1150 till 1500-talet. Forskningsmaterialet består av pergamentfragment från Finlands nationalbibliotek och Riksarkivet i Sverige.

Forskningsprojektet Books of the Medieval Parish Church ska ta fram ny kunskap om det svenska rikets medeltida kulturhistoria. Samtidigt vill projektet belysa det europeiska förskriftligandet, en process som till slut ledde till att boktryckarkonsten utvecklades och läs- och skrivkunnigheten blev utbredd.

I vår tid är det särskilt viktigt att förstå bokens historia, eftersom vi genomlever den största informationstekniska omvälvningen sedan sena medeltiden och tillkomsten av boktryckarkonsten, säger Tahkokallio.

Målet är att skapa en allmän bild av församlingskyrkornas boksamlingar och hur samlingarna utvecklades under medeltiden i det svenska riket. Med hjälp av fallstudier undersöker man också hur och var församlingskyrkornas böcker tillverkades rent praktiskt och av vem.

 På ett personligt plan känns det ju förstås som en lottovinst att få ERC-finansiering. Ur forskarens synvinkel är det utmärkt att finansieringsansökningarna bedöms strikt utgående från vetenskapsdisciplinens utgångspunkter: hur främjar detta projekt vår förståelse av Europas medeltida historia? Ur detta internationella perspektiv ter sig Nationalbibliotekets fragmentsamling synnerligen intressant. Fragmenten ger en sällsynt inblick i ett delområde av den medeltida bokkulturen som det finns väldigt lite kunskap om överallt i Europa, säger Tahkokallio.

ERC Starting Grant tilldelas lovande forskare i början av sin karriär så de ska kunna bilda och leda en egen forskningsgrupp och starta ett självständigt projekt i Europa.

ERC-anslagets omfattning gör att vi nu kan vända stenar som tidigare har verkat alltför tunga. Jag väntar med spänning på vad vi kan få ut av materialet, säger en glad Jaakko Tahkokallio.