Forskartjänsterna ger tillgång till material, data, projektsamarbete och pilotprojekt om residens

Datum publicerat

Vårt utbud till forskare består av tjänster inom forskning och undervisning samt forskningssamarbete. Tjänsterna utvecklas tillsammans med forskarna.

Näkymä Kansalliskirjaston lukusaliin

Norra salen är Nationalbibliotekets läsesal där du kan läsa mikrofilmer med en mikrofilmsläsare och använda digitaliserat material vid dataterminalerna för friexemplar.

Bild
Marko Oja

Materialet och samlingarna används på nätet och biblioteket precis som hittills

Nationalbibliotekets söktjänst gör det möjligt att bläddra i och reservera samlingar för hemlån eller användning i läsesalen.

Du kan läsa och bläddra i digitaliserade publikationer på tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi, där du också kan göra riktade sökningar i texternas innehåll.

På Nationalbiblioteket och de friexemplarsbibliotek som är förlagda runtom i Finland kan man lokalt använda den finländska elektroniska publikationsproduktion och ett nätarkiv som samlats in i enlighet med kulturmateriallagen.

Enligt upphovsrättslagen har användningen av materialet begränsats till dataterminalerna för friexemplar. På terminalerna kan du också använda sådant material i tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi som omfattas av upphovsrätt, varav endast en del finns tillgängligt på nätet. Till exempel i projektet Tutkain har upphovsrättsskyddat digitaliserat material ända fram till 2010-talet öppnats för 15 högskolor för forskningsbruk.

Självbetjäning
Expertstöd
Projektsamarbete
Residens

Dataanvändning

De viktigaste helheterna som finns tillgängliga i dataform utgörs av datapaket med digitaliserat tidningsmaterial samt Finlands nationalbibliografi Fennica. Du kan ta del av dessa med hjälp av den engelskspråkiga datakatalogen (Data Catalog). Där kan du även undersöka de tillgängliga gränssnitten. Datapaketen för det digitaliserade materialet hittar du också vid respektive material.

Stöd från experterna med användning av materialet

Nationalbibliotekets experter erbjuder dig stöd till användningen av materialet både på nätet och på plats. Nationalbiblioteket anordnar till exempel presentationer om sina samlingar till studerande och forskningsgrupper som är i färd med att använda materialet. På Nationalbibliotekets webbplats kan du se de visningar och datakliniker som kan bokas för grupper.

Expertstödet skräddarsys från fall till fall efter behov. Besöken för forskare och grupper av studerande är avgiftsfria, men vissa experttjänster kan vara förenade med avgifter.

Bibliotekets experthjälp efterfrågas ofta också när forskare behöver information om en samlings tillkomsthistorik och eventuella snedvridningar och brister i samlingen. I vissa fall är det viktigt att veta hur samlingen beskrivits och organiserats.

I datadriven forskning spelar expertis om samlingshistorik och metadata en väsentlig roll när metodologin och materialet beskrivs. Biblioteket måste kunna svara upp mot detta nya behov som leder till att det ställs helt nya forskningsfrågor till materialet. 

 

Samarbete i projekten: ta kontakt via formuläret

Om bastjänsterna inte är tillräckliga för ditt forskningsprojekt kan vi diskutera hur Nationalbiblioteket skulle kunna ge ett större bidrag till forskningen.

Du kan använda nätformuläret för att kontakta oss angående forskningssamarbete.  På samma formulär kan du också skicka in forskningsidéer som gäller Nationalbibliotekets material om du till exempel har önskemål om experttjänster i en större omfattning än normalt.

I praktiken kan forskningssamarbete innebära

  • att Nationalbiblioteket uttrycker sitt stöd till projektet (Letter of Commitment) eller
  • service som avviker från det normala till exempel vad gäller materialbehandlingen.
  • Om Nationalbibliotekets roll i projektet kräver gemensam utveckling kan biblioteket också delta i projektet som en part i ett konsortium.

Nationalbiblioteket deltar i forskningsprojekt som främjar tillgängligheten och användbarheten av våra material och som om förbättrar materialets kvalitet, till exempel med ny typ av innehållsinformation eller genom att använda applikationer som baseras på artificiell intelligens. Forskningssamarbetet grundar sig på Nationalbibliotekets strategiska tyngdpunkter, och arbetets genomförande utvärderas av våra experter.

Pilotprojekt om residens

I framtiden kommer materialet också att kunna användas i residens i bibliotekets lokaler.

Vid europeiska bibliotek har residensmodellen använts när kundens möjligheter att använda materialet vid forskning är relativt begränsade till exempel av upphovsrättsliga orsaker. Då kan en lösning vara ett arrangemang där forskaren arbetar som anställd på biblioteket. Forskaren får introduktion i rättigheterna till och användningen av materialet och tillgång till det vid sin forskning.

Det finns en mängd öppna frågor kring tillämpandet av residensmodellen som behöver utredas.  Därför startas ett pilotprojekt om residens vid vårt verksamhetsställe i S:t Michel i syfte att erbjuda material som annars skulle vara svårt att utnyttja till forskare för analys. I projektet utreds frågor om introduktion av forskare, stöd till forskningen, övervakning av arbetet, användning och fortsatt användning av materialet både ur forskarens och bibliotekets perspektiv.  Under november 2021 söker biblioteket en projektplanerare som deltar i pilotprojektet om residensmodellen. Fokuset ligger dock på den valda personens eget forskningsarbete inom digitaliserade tidningar.

 

Kontaktperson

Liisa Näpärä
Liisa Näpärä
informationsspecialist
Forskningsbiblioteket
+358505059638
Nationalbiblioteket
Saimaankatu 6
50100 Mikkeli
Författare