Fler än 15 miljoner tidningssidor har digitaliserats

Datum publicerat
Kuvituskuva

Digin käyttäjä

 

Bild
Marko Oja

Nu finns över 15 miljoner digitaliserade tidningssidor på webbtjänsten digi.kansalliskirjasto.fi, samlingsplatsen för Nationalbibliotekets digitala samlingar. Den äldsta digitaliserade tidningen är från år 1771, medan de nyaste är från i år. För tillfället digitaliseras nya nummer av tidningar som utkommer kontinuerligt. Samtidigt pågår också projektet Digitalisering och tillhandahållande av svenskspråkiga dagstidningar, som har som mål att digitalisera alla svenskspråkiga tidningar som utkommit i Finland.

Alla finskspråkiga tidningar som getts ut i Finland innan 1939 är fritt tillgängliga på digi.kansalliskirjasto.fi, där de svenskspråkiga tidningarna också är tillgängliga t.o.m. år 1949. Nyare tidningar kan studeras på friexemplarsbiblioteken runt om i landet. Tack vare projektet Tutkain 2020–2022 har också tidnings- och tidskrifter som utkommit under perioden 1930–2018 öppnats upp för forskning vid högskolor som ingått specialavtal om saken.

Utvecklingen av digi.kansalliskirjasto.fi har finansierats med medel från Europeiska regionala utvecklingsfondens program Hävkraft från EU 2014–2020.