Finska kulturmaterial på nätet intresserar – Antalet besökare på Finna.fi når nytt rekord 2018

Datum publicerat
Finländarna bläddrar bland kulturmaterial på nätet mer än någonsin tidigare. Den riksomfattande Finna.fi-söktjänsten besöktes 2,3 miljoner gånger 2018, vilket är 19 procent mera än året innan. Bildskatterna är det överlägset populäraste materialet.

Finna.fi ger inblick också i det förgångna. På bilden en elbil på gården till Skillnadens brandstation år 1909. På den tiden gick elbilarna bättre åt än bilar med förbränningsmotor. Signe Brander/Helsingfors stadsmuseum/Finna.fi. Bildlicens: CC BY 4.0

Finna.fi erbjuder fri tillgång till digitalt material, samlingsregister och fotografier från närmare 350 finländska arkiv, bibliotek och museer. Finna.fi:s popularitet har ökat från år till år. I jämförelse med 2016 har besökarantalet stigit med över 98 procent.

– ­Finna.fi är en unik nättjänst i Finland eftersom den sammanför sökningar av material i arkiv, bibliotek och museer med en sökning.Via det digitala kulturmaterialet kan vem som helst ta en titt på det svunna livet och på nationalskatter, berättar utvecklingschef Erkki Tolonen vid Nationalbiblioteket.
 

Bildskatterna och böckerna framom allt

I Finna såg man överlägset mest på bilder som bläddrades fram i tjänsten mer än 3,6 miljoner gånger.

Till de populäraste bilderna hör sällsynta färgfotografier av gamla Viborg som publicerats av Villmanstrands museer och som sågs mer än 180 000 gånger. Bilder söktes även mycket via Finna Street-sökning. I Finna Street kan man se historiska bilder av det ställe där man befinner sig.

Det populäraste materialet efter bilderna var böcker, och information om dessa sågs över 800 000 gånger. Med Finna kan man se största delen av vilka böcker det finns i Finlands bibliotek. I Finna finns det uppgifter om samlingarna i över 250 närbibliotek och samtliga högskolebibliotek.

De mest sökta material, förutom bilder och böcker, var artiklar, arkivmaterial och lärdomsprov.
 

Positiv respons

Enligt en kundenkät i början av 2019 förhåller sig 90 % av de svarande positivt till Finna.fi-tjänsten. Av de svarande kunde 58 % tänka sig att aktivt rekommendera söktjänsten.

Nöjdheten med tjänsten har tydligt ökat under de senaste åren, samtidigt som man kraftigt satsat på Finnas användarvänlighet.

– Bakom populariteten ligger även tidsbesparing då de som söker uppgifter får materialen via en användarvänlig tjänst. Materialet i Finna grundar sig på tillförlitliga källor, och det finns information om användningsrätten till materialet. Det här ger en hel del mervärde när material till exempel behövs i undervisning, summerar Tolonen.
 

TOP 10 som tillhandanhåller de populäraste materialen på Finna.fi 2018:

 1. Museiverket
 2. Nationalbiblioteket
 3. Helsingfors stadsmuseum
 4. Södra Karelens museum
 5. Museicentret Vapriikki
 6. Riksarkivet
 7. Lusto - Finlands skogsmuseum
 8. Finlands nationalmuseum
 9. Jyväskylä universitet
 10.  Egentliga Finlands Vaski-bibliotek

Nyckeltal om Finna.fi-tjänsten:

 • Öppnades vid utgången av 2014.
 • Utvecklare är Nationalbiblioteket gemensamt med deltagande arkiv, bibliotek och andra museer.
 • 15 miljoner alster av vilka 2 miljoner kan nås direkt på nätet.
 • Bilder i 1,3 miljoner alster
 • Information om 6,5 miljoner böcker.
 • Öppen söktjänst där metadata, källkoder och en del av materialet kan fritt användas.
 • Finansieras med medel av undervisnings- och kulturministeriet.
 • Deltar i vägkartan för digitala tjänster.

För mer information kontakta:
utvecklingschef Erkki Tolonen, Nationalbiblioteket, tfn 050 576 2869, erkki.tolonen(at)helsinki.fi

Läs mer om Finna:

Det digitala kulturarvet växer med rekordfart – redan 15 miljoner alster i Finna.fi-tjänsten. https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/nyheter/det-digitala-kulturarvet-vaxer-med-rekordfart-redan-15-miljoner-alster-i-tjansten-finnafi

En öppen kod öppnar internationella kontakter: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/avoin-koodi-avaa-kansainvaliset-yhteydet

Facebook-sida
Instagram-sida
Twitter-sida

 

Författare