Hoppa till huvudinnehåll

Finna.fi:s sökfunktioner förbättrades – nu hittar du lättare bilder och olika textmaterial

Datum publicerat

Sökfunktionerna hos tjänsten Finna som samlar material från arkiv, bibliotek och museer har förbättrats. Du får nu fler resultat när du söker efter digitala bilder och du hittar lättare olika textmaterial i tjänsten.

Du hittar de nya söksätten på vänstra kanten av sökresultatsidan under begränsningen av materialtyp.

Materialtypen bild omfattar nu alla digitala bilder

Finna.fi kan nu identifiera digitala bilder automatiskt oberoende av egentlig materialtyp (t.ex. plats, föremål eller annan trycksak) och lyfta fram dem när man väljer bild som begränsning.

Olika textmaterial får bättre synlighet

Mindre omfattande textmaterial har tidigare funnits under materialtyp ”Annat”. Nu har man för dessa skapat en egen huvudtitel ”Text, annat”, så att du lättare kan söka allt material som finns i textformat.

I det här skedet hittar du följande material under den nya materialtypen Text, annat:

  • text
  • manuskript
  • brev
  • forskningspublikationer
  • forskningsrapporter och 
  • konferenspublikationer.

Under denna materialtyp läggs eventuellt senare till även nya typer av textdokument.

Mer omfattande textmaterial som böcker, tidningar/artiklar och examensarbeten bibehålls som separata huvudtitlar.