Finna gratulerar 100-åriga Finland

Datum publicerat
Finna vill framföra sina varmaste gratulationer till det 100-åriga Finland!

Finna.fi är ett utmärkt skyltfönster för vårt gemensamma nationella kulturarv. Söktjänsten som samlar skatter från arkiv, bibliotek och museer på en plats vill framföra sina varmaste gratulationer till det 100-åriga Finland! För att fira Finlands 100-årsjubileum har vi gjort en sammanställning av Finna-organisationernas olika evenemang med anledning av Finlands 100 år av självständighet. Jubileet firas på många olika sätt, exempelvis med utställningar, konserter och föreläsningar. Välkommen att fira tillsammans med oss!

Feststämningen förmedlas också i Finna.fi. Sök på ”Finlands självständighet” så får du fram olika självständighetsdagsfester och minnesföremål från Finlands hela tid av självständighet.

Arbetarmuseet Werstas

”Meill’ vapauden kaiho soi”, sjöng Hiski Salomaa om frihetslängtan på 1920-talet som präglades av knapphet och hårt arbete. Under självständighetens jubileumsår öppnas vid Werstas frihetsmuseet Vapauden museo som berättar det fattiga folkets historia på ett berörande och inspirerande sätt.

Teman som lyfts fram ur självständighetens historia är bland annat inbördeskrigets fasor, avtalssamhällets uppkomst och kampen om offentlig dagvård. Museet erbjuder mycket att se och uppleva för hela familjen – du får också själv ta ställning till vilken typ av frihet vi längtar efter idag. Utställningen bygger på Arbetarmuseet Werstas, Arbetararkivets och Folkarkivets omfattande samlingar och den genomförs i samarbete med arbetarrörelsens självständighetsfirande. Det splitternya museet öppnas 28.11.2017, dagen då åttatimmarsdagen fyller hundra år.

http://www.werstas.fi/nae-ja-koe/nayttelyt/nayttelyt-tulossa/

Till stöd för museet har webbplatsen www.tyovaenliike.fi öppnats. Där finns läromedel, historiskt material och information om evenemang som sammanhänger med arbetarrörelsens historia. Frihetsmuseet ingår i Finland 100-programmet.

Keitele bibliotek

I Talligalleria på Keitele bibliotek visas utställningen Keitele-Suomi 100 6.11–8.12.2017. I utställningen ingår nio nationalsymboler från Finlands natur samt andra djur i form av bilder eller uppstoppade. Speciellt spännande är skallen av en björn som fällts i höst.

Seinäjoki bibliotek

Läsutmaning
Om du gillar att läsa eller alltid ivrigt deltar i utmaningar och andra jippon, är läsutmaningen vid biblioteken i Seinäjoki något för dig. Stadsbiblioteket i Seinäjoki uppmuntrar nämligen dig att läsa hundra böcker under jubileumsåret. Alla som läst hundra böcker bjuds till en gemensam fest aftonen före Finlands 100-årsdag, dvs. den 5 december 2017. Sista dagen att lämna in häftena är 30.11.2017. http://kirjasto.seinajoki.fi/lukuhaaste/

Självständighetsdagens förfest
Välkommen att fira hundraåringen på självständighetsdagens förfest! Firandet av Finlands 100-årsdag inleds i Seinäjoki redan tisdagen 5.12 kl. 17.15—20.30 på medborgartorget i Aalto-centret och i Apila-biblioteket. Evenemanget är gratis och öppet för alla. På programmet står bl.a. poesi- och musikframföranden, ljuskonst, eldcirkus, barndisco och biblioteksorientering. Kvällen kulminerar i ett Finland 100-fyrverkeri. https://www.facebook.com/events/1943244875927286/

Statistikcentralen

Statistikcentralen har firat Finlands 100 år genom att under året publicera jämförelser som visar förändringar under hundra år. Förändringar både i de stora riktlinjerna i samhället och i små vardagliga saker presenteras med hjälp av siffror från början av Finlands självständighetstid och från dagens läge. Jämförelserna finns på Statistikcentralens webbplats och också på deras Twitter- och Facebook-konton, där du hittar dem under hashtagen #förändringunder100år.
http://www.stat.fi/ajk/satavuotiassuomi/suomiennenjanyt/vuosisadanvertailut_sv.html

Riksdagsbiblioteket

Infopaketet Riksdagen och självständigheten 1917
Det historiska infopaketet Riksdagen och självständigheten 1917 presenterar händelserna under det dramatiska året sett ur lantdagens synvinkel.
https://www.eduskunta.fi/SV/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/historia/eduskunta-ja-itsenaistyminen-1917/Sidor/default.asp

Forskning och ungas visioner om Finland

Riksdagsbiblioteket deltar 5.12.2017 i Förfest på biblioteken med ett evenemang där de som arbetar på bibliotekets forskarplatser presenterar sina forskningsämnen. Samtidigt kan man titta på utställningen 100 visioner. Ungas självständighetsförklaring.

Utställning i Riksdagsbiblioteket 15.11–7.12.2017

Kommer Finland att fira 200-årsjubileum? Ett hurdant Finland tycker ungdomarna att vi ska sträva efter?
För att fira självständighetens jubileumsår inbjöds finländska skolklasser och studerande att skriva en ny självständighetsförklaring, med andra ord en vision för Finland och finländarna för följande hundra år.

Kymmenedalens museum

Ansikten från Kymmenedalen – landskapets historia lever i människors berättelser!
Utställningen Kasvoja Kymenlaaksosta (Ansikten från Kymmenedalen) är en helhet skapat av tolv museer i Kymmenedalen, som lyfter fram 100 personer ur landskapets historia. På Kymmenedalens museum finns 30 av dem utställda för att berätta sin historia. Personerna presenteras som kartongfigurer i naturlig storlek och vissa har även ljud inkopplade. Bland dem finns såväl vardagshjältar som inflytelserika personer med den gemensamma nämnaren att alla har fötts eller bott i Kymmenedalen. Personer som redan gått ur tiden har verkat i landskapet under Finlands självständighet. Det pågår också en publikomröstning om århundradets Kymmenedalsbo.
https://www.facebook.com/kasvojakymenlaaksosta/
https://www.merikeskusvellamo.fi/FI/Ajankohtaista/Tapahtumat/2017/01/06/298/Kasvoja Kymenlaaksosta

Östra Finlands universitetsbibliotek

Finlands 100-årsjubileum har uppmärksammats vid Östra Finlands universitetsbibliotek under hela året. Varje månad görs en ny bokutställning som på något sätt hänför sig till Finland eller det finska. I UEF-Finnas bokkarusell dyker det då och då upp verk som sammanhänger med temat. Därtill publiceras inlägg på temat i bibliotekets blogg: https://blogs.uef.fi/ueflibrary/tag/suomi100/

Museiverket och Nationalmuseum

Museiverket och Nationalmuseum har många Finland 100-evenemang. http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/suomi-100-tapahtumat

Nationalmuseums utställning Självständighetens tid öppnas 6.12.2017.

Ljussättningar av Museiverkets objekt arrangeras i Olofsborg 28–29.11.2017 (http://suomifinland100.fi/project/luminous/) och på Nationalmuseum från och med 21.11.2017 (http://www.senaattivalossa.fi/).

Kouvola konstmuseum

Sirpaleita suomalaisuudesta – Suomi 100 vuotta
Denna utställning som kallas ”Skärvor av det finska” visas 14.9.2017–7.1.2018. Den avviker garanterat från huvudströmmen och krossar myter. Betraktaren får följa spår av det finska utan nåd och fördomar, genom smärtpunkter och glädjeämnen från tvåhundra år tillbaka i tiden och fram till nuet. Många av utställningens verk har sällan varit utställda, som Ilja Glazunovs berömda porträtt av president Kekkonen, Joseph Alanens (1885–1920) Hämeen valloitus (Erövringen av Tavastland), eller Svinmessias, som gav konstnären Harro Koskinen en hädelsedom 1974. https://www.kouvola.fi/index/kulttuurijavapaa-aika/poikilo-museot/nayttelyt/taidemuseo.html

Finlands Skogsmuseum Lusto

Kampanjen Suhteessa metsään (I förhållande till skogen) ingår i det officiella programmet för jubileumsåret Finland 100.

Lusto vill under självständighetens jubileumsår lyfta fram det levande, pluralistiska skogsförhållandet som ständigt utvecklas, och utmana alla att fundera över och förstärka sitt eget förhållande till skogen. Hur ser ditt skogsförhållande ut och hur mår det? Vad betyder skogen och skogskulturen för dig? Vilka berättelser om oss och skogarna vill vi lämna åt kommande generationer? Lustos utställningar, evenemang samt dokumentations- och forskningsverksamhet under 2017 ger inspiration och synvinklar för var och en att bygga och förstärka sitt skogsförhållande. http://www.lusto.fi/tapahtuma/suhteessa-metsaan-kampanja/

Yrkeshögskolan Centria/Centria-biblioteket i Karleby

Finland 100-jubileumsåret uppmärksammas med en bokutställning som presenterar Finland och det finländska ur olika synvinklar med teman som växlar varje månad. http://www.centria.fi/kirjasto

Somero bibliotek

Höstens program vid Somero bibliotek innehåller flera evenemang med Finland 100-tema, här ett av dem:

Väinö Linna – Kansakunnan ääni

Litteraturforskare och kritiker FD Eija Komus litteraturföredrag må 4.12
http://somero.fi/tapahtumakalenteri/?eventid=2558&newstitle=Väinö+Linna±+Kansakunnan+ääni

Förutom evenemangen har jubileumsåret uppmärksammats i materialutställningar under hela året. Litteratur som betraktar Finland ur olika perspektiv (bl.a. natur, kultur, historia, andras syn på oss) har lyfts fram.

Villmanstrands landskapsbibliotek

• Finland 100-föreläsningsserie om Södra Karelens historia samt föreläsningar året om i huvudbiblioteket
• Finland 100-musikuppföranden: visor och klassisk musik samt föreläsningar
• Finland 100-barnevenemang: dockteater, pjäser i huvudbiblioteket och närbiblioteken
• Finland 100-förfest 5.12: musikinstitutets konsert för hela familjen, Teekkarilaulajat och musikinstitutets orkester

http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/Kirjasto

Finlands biblioteksförening

Biblioteksföreningen har koordinerat Finland 100-förfesterna. Bibliotek runt om i Finland inbjuder 5.12.2017 hela folket till en förfest inför självständighetsbalen på biblioteken för att fira det hundraåriga Finland. Välkommen barn, vuxna, äldre och nyfinländare! Över hundra bibliotek i hela Finland deltar i förfesten.

Följ evenemangen i sociala medier med hashtaggen #etkotkirjastossa https://suomenkirjastoseura.fi/etkot/

Esbo stadsmuseum

Esbo stadsmuseum deltar i Finlands 100-årsjubileum med projektet ”Esbo i inbördeskriget”. Syftet med projektet är att undersöka och utöka Esbo stadsmuseums material om händelserna för hundra år sedan. Projektets datainsamling arrangerades våren 2017. Resultaten från projektet är en utställning, tjänster och en publikation. Utställningen Ett brustet liv – Esbo i inbördeskriget är öppen i KAMU i Utställningscentret WeeGee 1.11.2017–21.10.2018. Sidoprogram till utställningen är serien Hundra år efter inbördeskriget av pop up-utställningar i KAMUs Aula. Utställningsserien kommenterar tiden kring inbördeskriget med dagens ögon. I serien presenteras verk av såväl ungdomar och gymnasieelever från Esbo, en nyländsk konstnär som asylsökande som flytt inbördeskrig. Våren 2018 arrangeras serien Inbördeskriget nu med fem föreläsningar som syftar till att belysa inbördeskriget som ämne, fenomen och historisk händelse ur olika synvinklar. Föreläsarna är experter inom sina områden och introducerar åhörarna till de mångfacetterade fenomenen kring inbördeskriget. Det är fritt inträde till föreläsningsserien. Samarbetet med ungdomtjänsterna samt föreläsningsserien syftar till att lyfta fram de historiska händelserna under inbördeskriget till en del av dagens samhällsdebatt. http://www.kulttuuriespoo.fi/fi/event/11234-sarkynyt-elama-espoo-sisallissodassa

Det finns en separat sida ”Esbo i inbördeskriget” i Finna, där alla Esbo museums bilder om ämnet har publicerats: https://ekm.finna.fi/?lng=sv

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv

Tietomilli gratulerar Finland med framsidan ”Sata kysymystä suomalaisille”
Dataarkivets Tietomilli har till jubileumsframsidan ”Sata kysymystä suomalaisille” (Hundra frågor till finländare) valt hundra intressanta frågor som finländare har svarat på i stora opinionsundersökningar. Svaren visas som infografer illustrerade med gamla fotografier från Finland. Bilderna hämtas från Finna. http://www.fsd.uta.fi/tietomilli/

Under Finland 100-jubileumsåret har det sedan april på sidan för forskningsdata publicerats material om ett nytt tema kring den sjätte varje månad.
Firandet på temasidorna kulminerar i en sida om livet i det 100-åriga Finland som publiceras dagen före självständighetsdagen.
http://www.fsd.uta.fi/fi/aineistot/taustatietoa/teemoittain.html
http://suomifinland100.fi/project/elamaa-100-vuotiaassa-suomessa-teemasivu/

Uleåborgs yrkeshögskolebibliotek

Studerande och personal vid Uleåborgs yrkeshögskolas kulturavdelning firar det 100-åriga Finland genom att med sina samarbetspartner under jubileumsåret 2017 genomföra en serie olika kulturevenemang i Uleåborgstrakten med temat “100 sätt att uppleva kultur”. http://oamk.fi/suomi100

Kuortane bibliotek

I oktober besöker författaren Kirsti Manninen (författarnamn Enni Mustonen) Kuortane bibliotek i samband med temat den finska kvinnans historia under olika decennier i 100 års tid (serien Syrjästäkatsojan tarinoita).
I november ger Leena Pyylammi konserten Barnsånger på en tidsresa där hon sjunger barnsånger från olika decennier under 100 år.

Huvudstadsregionens bibliotek

Esbo:

Finland 100-folkfest på biblioteket i Sello söndag 19.11.
http://www.helmet.fi/fi FI/Kirjastot_ja_palvelut/Sellon_kirjasto/Tapahtumat/Suomi_100_Kansanjuhla(149746)

På alla bibliotek i Esbo firas förfest med kaffe och kaka på eftermiddagen 5.12. Hagalunds bibliotek tjuvstartar och har kaffekalas redan måndagen 4.12.
www.helmet.fi/tapahtumat

Vanda:

http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Martinlaakson_kirjasto/Tapahtumat/Etkot_kirjastossa(148892)

Helsingfors:

”Huvudförfest” på fem bibliotek 5.12 Program:
Malm: Program speciellt för barn från morgon till kväll, bl.a. pyssel och ansiktsmålning.
Tölö: Temat är ”stadi”. Bl.a. sång av kören Stadin slangi och samtal om ”stadi” under ledning av Harri Saksala. Kl. 19 Stadin juhlaorkesteri, gammaldags frågesport om Stadi. Kl. 20–21 Suomi pop-disco på bibliotekets fjärde våning.
Richardsgatan: Program för barn kl. 16–17, bl.a. Eira musikskolas kantelespelare uppträder. Konstnärsgillets bildkonstskola bjuder in alla oavsett ålder att tillsammans skapa ett gemensamt konstverk. Finland 100-kakservering, kl. 19–20 dans. I mötesrummet konstcafé för ca 200 personer. Vernissage av utställningen Blåvit jul.

Nordsjö: På scenen rap-mormor Eila. Seriecentralens seriekurser för barn och unga med temat 100-åriga Finland. Iransk-finsk duo (sång till pianoackompanjemang) och en kör från Nordsjö uppträder. På barnavdelningen program för familjer. Lätt servering.

Keuruu bibliotek

Skatterna i Keuruu är till för alla!
Kulturarvsprojektet samlar material om livet på orten att användas av skolor, företag och hobbyhistoriker på hembygdssidan www.keuruunveraja.fi. Webbplatsen som innehåller berättelser, bilder och ljud publiceras på självständighetsdagens förfest på biblioteket 5.12.2017.

Seinäjoki högskolebibliotek

Biblioteket firar Finlands 100-årsjubileum 5.12.2017 på Seinäjoki högskolebiblioteks enheter. Biblioteken bjuder på bokutställningar, frågesport och lätt servering. Biblioteket deltar i Finlands biblioteksförenings evenemangskampanj Förfest på biblioteket. https://www.facebook.com/events/2021005794784185/

Helsingfors universitets bibliotek

Biblioteket arrangerar en Finland 100-utställning med rubriken ”Finlands mö lär sig läsa” 13.11–9.12.2017. Platsen är utställningsområdet på 3:e våningen i Kajsahuset (Fabiansgatan 30). http://blogs.helsinki.fi/librarynews/suomi-neito-oppii-lukemaan/
Till en början tjänade folkets förbättrade läskunskaper den nya kyrkans syften och senare samhället och politisk medvetenhet. På 2000-talet är Finland ett modelland för läskunnighet. En ny utmaning för barn och vuxnas lärande är att klara sig i informationsfloden. Utöver mekanisk läskunskap behövs förmåga att förstå sammanhang och även ifrågasätta texter. Det är alltid tid att lära sig.

Sotkamo bibliotek

På bibliotekets Novellkroken-evenemang har det stickats babyfiltar åt barn som föds 2017 i Sotkamo. Projektet var gemensamt för alla bibliotek i Kajanaland och garnet donerades av social- och hälsovårdssamkommunen. Sotkamos andel var 112 filtar.

Norra Karelens museum Hilma

Utgivningsfest för Norra Karelens museum Hilmas jubileumsbok Pulamasta punkkariin 5.12.
Norra Karelens museum är lika gammalt som republiken Finland. I slutet av april 2017 öppnades på museet jubileumsutställningen Juuret pystymetässä och nu kulminerar museets jubileumsår i bokutgivningen. I jubileumsboken Pulamasta punkkariin presenteras museets historia och de mångsidiga samlingarna genom olika teman. Boken är inte en berättelse om museet, utan om hur museisamlingarna avspeglar tidens gång. Hur såg Norra Karelen ut på tröskeln till Finlands självständighet? Hur samlades föremål och vilken typ av föremål ville man ha till museet för hundra år sedan – och vilket är läget idag? Verkets rikliga illustrationer visar såväl älskade som tidigare opublicerade bilder ur museets fotosamlingar. Berättelserna om och bilderna av enskilda föremål ger en fläkt av vanliga finländares – Joensuubors och karelares – liv både för flera decennier och några år sedan. http://www.joensuu.fi/en/pohjoiskarjalanmuseo/nayttelyt/vaihtuvat

Kuopio stadsbibliotek

Kuopio stadsbibliotek är ett av Biblioteksföreningen partnerbibliotek som arrangerar en förfest till självständighetsbalen 5.12. Under dagen erbjuder huvudbiblioteket mångsidigt program som avslutas med en kvällsfest. En utställning visar första utgåvor av böcker som publicerats under Finlands självständighet.
http://kirjastokuopio.azurewebsites.net/2017/09/18/itsenaisyyspaivajuhlan-etkot-kirjastolla-5-12/
https://kuopio.finna.fi/

Lantbruksmuseet Sarka

Temat Finland 100 avspeglas speciellt i utställningarna vid Finlands lantbruksmuseum Sarka:
https://www.sarka.fi/ajankohtaista/nayttelyt/vaihtuvat-nayttelyt/

Museet Sarka arrangerar också tillsammans med Loimaa stad en Finland 100-föreläsningsserie:
https://www.sarka.fi/yleinen/viholan-luennot-kaupungin-suomi-100-vuotta-sarjassa-jatkuvat/

Yrkeshögskolan Diakonias bibliotek

Diaks biblioteksfolk firar Finlands 100-åriga färd med folkdans.
Biblioteket arrangerade också en Finland-frågesport där de som svarade fick en finsk klassiker – Fazers blå.

Vanda stadsmuseum

Firandet av det hundraåriga Finland börjar på Vanda stadsmuseum dagen före självständighetsdagen 5.12. Vanda stads verksamhetsområde för markanvändning, byggnad och miljö ger som gåva till det hundraåriga Finland permanent utebelysning av Dickursby gamla station som ritats av Carl Albert Edelfelt och som numera är stadsmuseum. Ljusets fest är ett evenemang öppet för alla med kaffeservering, glimtar av byggnadens historia, guidning av den nuvarande utställningen och musikprogram av Vanda musikinstitut. Festen kulminerar i att stationshusets belysning tänds klockan 16. Välkommen att fira tillsammans med oss! http://www.vantaa.fi/vapaa-aika/kulttuuri/vantaan_kaupunginmuseo/tietoa_museosta

Tavastlands yrkeshögskolebibliotek

Under 2017 har Tavastlands yrkeshögskolebibliotek firat det 100-åriga Finland på yrkeshögskolans Finna-sida med virtuella utställningar vars tema växlat varje månad. I början av året visade den virtuella utställningen Finlands vackra natur och utforskade finskt välmående, inför våren var temat finska trädgårdar. I april lyftes finskt designföretagande fram i och med Designmuseets Finland 100-firande. I septembers skördetider fokuserade den virtuella utställningen på finskt landsbygdsföretagande. I slutet av året kombinerar utställningarna Finland 100-firandet och företagartemat som yrkeshögskolan fokuserar på under läsåret 2017–2018. Från oktober till december lyfter de virtuella utställningarna fram det industriella och internationella Finland samt byggbranschens Finland, framför allt ur ett företagarperspektiv. De virtuella utställningarna har därtill följts upp med fysiska bokutställningar vid de olika biblioteksenheterna.
Länkar till de virtuella utställningarna:
Finlands natur https://hamk.finna.fi/List/431266
Finskt välmående https://padlet.com/karimikkonen/suomi100
Finska trädgårdar https://hamk.finna.fi/List/446682
Finsk design https://hamk.finna.fi/List/436503
Finskt landsbygdsföretagande https://hamk.finna.fi/List/484978
Det industriella Finland https://hamk.finna.fi/List/491973

Teckenspråkiga biblioteket

Teckenspråkiga biblioteket är inte med i Finna – ännu. Men här finns ändå en länk till videon som i våras vann Teckenspråkiga bibliotekets tävling. Tävlingen gick ut på att gör en video med ett namn som innehöll ordet FINLAND eller FOSTERLAND i någon form, i övrigt var innehållet fritt.
Tävlingen ingick i den officiella Finland 100-kampanjen.

Vi fick 17 tävlingsbidrag bland vilka vinnaren valdes av organisationsrådet Liisa Kauppinen. http://www.viittomakielinenkirjasto.fi/fi/suomi-millaista-oli-100-vuotta-sitten#.WecuKeQUmQE

Närmare information om tävlingen http://www.kuurojenliitto.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/upea-katsaus-100-vuoden-taakse-vei-suomi100-runokilpailun-voiton#.WecvFOQUmQE